Strnad ovládl krachující strojírny MICo, chce posílit v energetice

Bývalý zbrojařský magnát Jaroslav Strnad, dnes vládce průmyslové skupiny CE Industries, přesvědčil věřitele společnosti MICo a třebíčského výrobce komponentů pro energetiku může převzít. 

Strnad ovládl krachující strojírny MICo, chce posílit v energetice
Jaroslav Strnad | foto Martin Pinkas, týdeník HROT

Byla to nebývale rychlá insolvence. Rodinná strojírenská společnost MICo, kterou od devadesátých let rozvíjela mimo jiné rodina Karla a Jiřího Dennerových, v únoru skončila v zákonné ochraně před věřiteli, o tři měsíce později v úpadku.

Svého času úspěšného producenta výměníků tepla, kondenzátorů a tlakových nádob pro jadernou i konvenční energetiku a další průmyslové obory z Třebíče do jisté míry dohnala složitá situace na energetickém trhu, dozvuky covidu, přepálené investice i generační obměna ve vlastnické struktuře. Skupinu MICo s tržbami kolem 400 milionů korun tak nakonec přemohly stamilionové dluhy u bank a její záchrana pak závisela už pouze na vstupu nového silného investora.

Firmu si poměrně rychle vyhlédl průmyslník Jaroslav Strnad. Do společnosti krátce před vyhlášením insolvence soudem nastoupil tým vedený zkušeným krizovým manažerem Petrem Karáskem, známým například ze záchrany kopřivnické Tatry, aby dal její hospodaření do pořádku a připravil ji na reorganizaci. Ta počítala se vstupem strategického investora, tedy CE Industries.

Minulý týden tento plán přijala drtivá většina věřitelů v čele s klíčovými bankami – Českou spořitelnou a Komerční bankou. Reorganizace počítá s tím, že zůstanou zachovány veškeré vývojové, konstrukční a výrobní činnosti, jakož i pracovní místa. Pro firmu pracuje asi 150 techniků. Strnad zároveň poskytne společnosti MICo potřebný kapitál i manažerské zkušenosti. 

Jaroslav Strnad poté, co předal převážně zbrojní holding Czechoslovak Group synu Michalovi, začal pod značkou CE Industries budovat novou čistě industriální skupinu. Do ní zařadil některé přeživší části někdejší strojní říše Vítkovic a zaměřil se na investice z oblasti recyklace odpadu, železnice i energetiky. A právě v tomto segmentu chce Strnad pomocí společnosti MICo výrazně posílit. 

„Energetika je vedle recyklací a železnice klíčovým oborem našeho holdingu. MICo představuje pro CE Industries strategickou investici, která rozšiřuje naše schopnosti v jaderné i konvenční energetice,“ uvedl k tomu Adam Šotek, předseda představenstva CE Industries. Strnad nedávno získal další třebíčskou energeticko-strojní společnost Chemcomex, která je mimo jiné dodavatelem potrubních systémů pro jaderné elektrárny a také inženýrských prací v energetice. A právě propojení aktivit společností MICo a Chemcomex dává Strnadovi nové možnosti.

„Touto synergií zákazníci získají komplexní službu od výroby až po samotnou montáž, a to včetně komplexního inženýringu. Výhodou je, že zákazník nemá dva dodavatele, ale pouze jednoho, jak na výrobu, tak na montáž. Budoucí řešení garancí a kontrola projektu pak mohou být pro zákazníka zásadním parametrem. Pro obě firmy to je pak konkurenční výhoda oproti ostatním dodavatelům během výběrových řízení. Zatím se jeví, že takové spojení bude ve střední Evropě jedinečné,“ vysvětluje Šotek. 

Jaroslav Strnad, který před několika dny oslavil padesáté narozeniny, je letos každopádně při chuti. Kromě zmiňovaných akvizic v energetice jeho skupina v září 2022 získala většinový podíl v tradiční chorvatské strojírenské skupině Đuro Đaković, kterou ovládla spolu s Promet Group českého podnikatele Reného Matery. CE Industries aktuálně kontroluje na dvacet společností s více než 2400 zaměstnanci a obratem převyšujícím 8,3 miliardy korun.