Středula před vozem

Odborový předák svou kritikou úlev na platbách sociálního pojištění zapřahá vůz před osla.

Vážený pane Středulo, dočetl jsem se o vašem vehementním nesouhlasu s úlevami na platbách sociálního pojištění. Na ten máte samozřejmě nárok. Metody vládní pomoci kritizujeme i v našem týdeníku Hrot, byť z trochu jiných pozic. 

Leč bylo by dobré, abyste při své kritice nezapřahal vůz před osla, protože jak věděli naši předkové, moc to nefunguje. Vaše námitka, že sociální systém nesmí být dodavatelem likvidity pro firmy, je přesně takovouto činností. Souhlasíme, že sociální systém nemůže být dodavatelem likvidity do firem. Je tomu tak ale proto, že je jejím zcela zjevným a neoddiskutovatelným odběratelem a sám o sobě nemá, neměl a z definice nikdy nebude mít z čeho dodávat firmám likviditu. 

Podnikatel nejprve musí vyrobit produkt nebo nabídnout službu, které si někdo koupí. Pak musí zaplatit nájem, energie a materiál a v neposlední řadě odměnu zaměstnancům. Aby tak mohl činit, potřebuje onu likviditu, což není nic jiného než jeho vlastní peníze, které musí udržovat ve firmě místo toho, aby za ně letěl na dovolenou na Maledivy. Jinak by mu ta firma prostě a jednoduše nefungovala.

Takže tu likviditu má, když je úspěšný a prodá své výrobky či služby. Pak zaplatí vše, o čem byla řeč i daně a sociální pojištění. Z toho, co zbude, může jet na tu dovolenou. Pokud nesmí nic prodat, jak jsme byli v mnoha odvětvích svědky poslední dva měsíce, tak tu likviditu, tedy své vlastní peníze, prostě nemá, protože je vyplatil na mzdách za lidi, které nemůže bez odstupného propustit, a za nájmy prostor, do nichž nikdo nesmí. Tudíž tu svou likviditu už nemůže dále sdílet ve větší, či menší míře s oním svatým sociálním systémem. 

Takže stát, který ten sociální systém zastupuje, může svůj zákonem daný nárok vymáhat, což bude marné, a zároveň už nikdy nic nedostane, protože firma bez likvidity nemůže podnikat a vytvářet jakoukoli zdanitelnou hodnotu. Nebo s vymáháním chlupu na holé dlani počká, až ten podnikatel tvrdou prací vydělá na dlužné energie, nájmy, materiál atd. a zase začne být schopný plnit sociální kasu.

Pro ty méně chápavé: mrtvou ovci lze ostříhat pouze jednou. Což mimochodem neplatí jen pro sociální systém, ale i pro daňově odečitatelné členské příspěvky odborům.