Soldátské náboženství a dehonestující divadlo

Pestrá mozaika příběhů ukazuje spletité vztahy civilistů a vojáků uprostřed desítky let trvající evropské válečné reality

Soldátské náboženství a dehonestující divadlo
ilustrační foto | Profimedia.cz

Třicetiletou válku známe jako ničivý konflikt, který v některých oblastech střední Evropy zapříčinil třetinový úbytek obyvatelstva, u mužů dokonce až o padesát procent. Některé obce či celá města při ní byly téměř zničeny. Nechvalně známý je zvláště příklad protestantského Magdeburku, z něhož roku 1631 po dobytí a vyplenění císařskými vojsky zbylo jen několik domů a z třiceti tisíc obyvatel přežilo asi pět tisíc.

Plasticky a názorně ztvárnil výjev požáru a výsledné zkázy Jaroslav Durych ve svém Bloudění: „Ať byl den, či nikoli, záře byla nesmírně jasná. Příšery skvělých staveb, vylámaných a vyžraných ohněm, se nakláněly… Byly tu přeražené a popálené kočky, které vyskákaly z domů, vyházené náčiní, klece s papoušky. Bylo to zpečetěno sedlou a spálenou krví, zasypáno popelem. A přece bylo cítit dávivý zápach mrtvol, které se v neznámých koutech pekly, pražily a udily, myšinu a žluč. Z ohořelých šatů necudně zela nahost těl.“

To byl ale extrémní případ: na mnoha místech se obyvatelé měst s válečnou realitou sžili a někteří z ní uměli i profitovat. A existovala i města, jež dokázala zůstat neutrální, jako Hamburk či Basilej, která vydělávala na zprostředkovávání finančních toků nebo na obchodu se zbraněmi. Typologii vztahů mezi obyvateli měst a armádou zevrubně líčí kniha Měšťan a šelma: S vojskem ve městě za třicetileté války.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit