Soláry do aukce nepůjdou

Česká legislativa mluví o podporovaných zdrojích energie, v běžné řeči se to ale často zaměňuje za zdroje obnovitelné

Soláry do aukce nepůjdou
ilustrační foto | Tomáš Novák

Nyní by bylo namístě začít používat oficiální termín. Podle plánu vlády půjde totiž na zelenou energetiku v následujících letech jen menší část dotací. Vyplývá to z návrhu nařízení, které ministerstvo průmyslu poslalo do připomínkového řízení. 

Dle dokumentu by mělo jít letos 4,5 miliardy korun a v příštím roce 8,5 miliardy na podporu tepláren jako kompenzace vysokých cen emisních povolenek. Stát jim hodlá přispět 500 korun na každou povolenku. Na moderní energetiku má pak v následujících třech letech jít celkem 8,2 miliardy korun. U velkých výroben se bude podpora kapacit nově dražit v aukcích. Jde hlavně o vysoce účinné plynové zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla o výkonu až tisíc megawattů ročně. Peníze by také měly směřovat do výstavby výroben biometanu či transformace stávajících bioplynových stanic z elektřiny na biometan. U větrných elektráren oproti tomu stát během příštích tří let počítá maximálně se 180 mega­watty a u vodní energie jen s patnácti megawatty. 

Výroba elektřiny ze skládkových plynů, biomasy a sluneční energie nebude do aukcí zahrnuta vůbec. Právě to vyvolává silné emoce, vláda si totiž podporu fotovoltaiky dala do programového prohlášení. „Nová vláda se zavázala k vytvoření takových podmínek, aby byl možný útlum uhelné energetiky v Česku již v roce 2033. Pokud ministerstvo průmyslu nezahrne solární elektrárny mezi podporované zdroje, zříká se tak nejlevnějšího zdroje v našich podmínkách,“ reagoval programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit