Schöne Nachrichten aneb Německé oživení na obzoru

Co si budeme namlouvat, dobrých zpráv není v dnešní době zrovna nadbytek, a tak když ČSÚ zveřejnil výsledky svého konjunkturálního průzkumu, byla to velká vzpruha.

Přeci jen – kdy jste naposledy četli, že by něco pozitivního zaznamenalo největší historický meziměsíční vzestup od počátku sledování, jako tomu bylo v případě skoro pětinového nárůstu důvěry podnikatelů v průmyslu? Když zároveň výrazně roste podíl těch, kteří vidí vzestup poptávky po svém zboží v příštích třech měsících, je to o poznání lepší, než co naznačovaly třeba v květnu dělané průzkumy Svazu průmyslu nebo Asociace exportérů.

Vytížení výrobních kapacit, které je se 76 procenty zhruba na úrovni roku 2009, je pořád o deset až patnáct procent pod „zlatými časy“ vrcholných fází konjunktury ve dvou posledních cyklech, a více než polovina firem pořád považuje nedostatečnou poptávku za svůj největší problém.

V zemi, kde čtvrtina HDP končí v zahraniční poptávce, se nic neodehrává čistě na domácím hřišti, takže pozorné sledování vývoje u hlavních obchodních partnerů je povinnost, nikoli volnočasová aktivita.

Ekonomický šok v posledních minimálně dvaceti letech přicházel „zvenku“, dvakrát za sebou velmi nečekaně. Češi jsou tradičně obezřetní, ale tohle jejich averzi na riziko, jež nedovedou a ani nemohou předvídat, natož pak účinně kontrolovat, jenom zvýšilo. Druhou stranou téže mince je rovněž velmi vyvinutá schopnost přizpůsobit se – nic jiného malé, otevřené ekonomice ani nezbývá. To platí nejen pro spotřebitele, ale i pro rozhodování podnikatelských a manažerských vrstev, pokud jde o investice, finanční řízení a další věci. 

Americké firmy vydávají dluhopisy jako o život, dokud centrální banka (FED) rozdává a dluh je tak báječně levný. Finanční ředitelé v Česku sedí na vkladech v bankách a úvěry čerpají zhruba stejně, jako přistupují dikobrazi k rozmnožování. Velmi, ale velmi opatrně.

 

Kdo má obezřetnost v genech, a utvrdil se osobní zkušeností, ten bude potřebovat silný podnět, aby svoje chování změnil. Ten přichází opět zvenčí. Oproti Německu ukazuje český konjunkturní průzkum časový posun o pár měsíců. Ani jejich čísla za moc nestála, nyní ovšem přišel velmi respektovaný německý hospodářský institut Ifo se zprávou, že němečtí exportní manažeři ze zpracovatelského průmyslu hlásí kladné saldo skoro sedm procent.

Také seznam skokanů je dobrý – obrat hlásí automobilový průmysl (včetně dílů) stejně jako elektrotechnika. Strojařina ještě nic moc, ale taky se mátoží. To se brzy musí promítnout i v dovozní poptávce, a kde jinde než u subdodavatelů ze střední Evropy. Schöne Nachrichten, nicht wahr?