Rysi se v Beskydech zabydleli, objevují se i vlci

Už osmatřicáté mapování velkých šelem v Beskydech, které pravidelně organizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa CHKO Beskydy, potvrdilo výskyt rysů a vlků. Naopak se neprokázala přítomnost medvědů, kteří se v minulosti v tomto pohoří také objevovali.

Rysi se v Beskydech zabydleli, objevují se i vlci
Rys ostrovid | foto Shutterstock.com

Pobytové znaky rysa (stopy, vzácně kořist) byly pozorovány v Moravskoslezských Beskydech, Veřovických vrších a Javorníkách. V posledních letech se rys opět pravidelně vyskytuje rovněž ve Vsetínských Beskydech. Při únorovém mapování se dokonce podařilo několik zvířat zachytit také na fotopastech.

Ačkoli loni byl rys zjištěn i ve Slezských Beskydech, které nejsou součástí CHKO Beskydy, letos se ho tam prokázat nepodařilo. Naopak na fotopastech Hnutí Duha byl v termínu mapování zdokumentován rys v Hostýnských vrších. 

Rys ostrovid je jedinou velkou šelmou, která se v CHKO Beskydy pravidelně rozmnožuje. Podle dlouhodobého monitoringu se v zimě v Beskydech zdržovalo sedm samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovalo šest rysů. Někteří pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů.

Až pětadvacet vlků

V CHKO Beskydy se častěji vyskytují rovněž vlci. Při „sčítání“ velkých šelem byli potvrzeni v Javorníkách a v centrální části Moravskoslezských Beskyd. Zasahují sem aktuálně tři vlčí smečky, jedna celoročně, další alespoň několik měsíců.

Vedle vlčích smeček se v oblasti pohybuje také jeden vlčí pár a minimálně jeden vlk samotář. Vyjádřeno čísly: v CHKO Beskydy se objevuje v jednom kalendářním roce 20 až 25 vlků. Z tohoto počtu se tu pouze asi deset zvířat vyskytuje celoročně, z toho jsou jen čtyři dospělí. 

Mimo chráněnou krajinnou oblast Beskydy – ve Slezských Beskydech – se během letošní zimy pohybovali asi tři vlci. Na opačné straně, tedy na západě Beskyd, přechází jeden vlk mezi CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy.

Lepší ochrana přírody

Medvěd hnědý se v posledních letech objevuje v CHKO Beskydy sice pravidelně, ale spíše jen přechodně. Přítomnost této šelmy byla na moravsko-slovenském pomezí v Javorníkách zaznamenána naposledy koncem října loňského roku. V době „sčítání“ se na pobytové znaky medvěda nenarazilo.

„Velké šelmy někdy způsobují konflikty, například škody na hospodářských zvířatech, a získávají tak značnou pozornost všech obyvatel Beskyd i jejich návštěvníků. Vzhledem k obavám lidí z přítomnosti šelem je zapotřebí mít o jejich pohybu co nejvíce poznatků,“ uvedl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Údaje tak slouží například pro lepší ochranu přírody a předcházení případným konfliktům s lidmi.

Při letošním mapování byli zjištěni i další vzácní a chránění živočichové – vydra říční, bobr evropský, jeřábek lesní, datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, datel černý, puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, jestřáb lesní, káně lesní, krkavec velký. Z běžnějších obratlovců byli zaznamenáni srnec, jelen evropský, prase divoké, zajíc polní, veverka obecná. Z menších šelem byly na mnoha místech pozorovány stopy lišky obecné, méně často stopy jezevce lesního, kuny lesní, kuny skalní a lasice hranostaje.