Rozuzlení krachu Sberbank se blíží. Vysočina hraje o 2,5 miliardy

Věřitelé tento týden rozhodnou o majetku původem ruské Sberbank CZ. Některým jde přitom o miliardy. Například Kraji Vysočina, který patří mezi hlavní kritiky insolvenční správkyně.

Rozuzlení krachu Sberbank se blíží. Vysočina hraje o 2,5 miliardy
Sberbank, ilustrační foto | Lisic / Shutterstock.com

Sestava odbojných věřitelů Sberbank v čele se státním Čeprem, Tipsportem a Krajem Vysočina se před čtvrteční schůzí věřitelů ještě pokusí zamíchat kartami. Této skupině se od začátku nelíbí styl práce správkyně Jiřiny Lužové. Podle ní špatně komunikuje a nedostatečně podložila výhodnost svého postupu. Správkyně tlačí na rychlý prodej aktiv jako celku a pouze firmám s bankovní licencí v Česku. 

Předmětem sporu byly také náklady na její poradce, tedy Deloitte a advokátní kanceláře White & Case a Baker & McKenzie. Část nespokojených věřitelů se obrátila na soud s žádostí o výkon dohlédací činnosti. Formálně se dožadovali, aby soud přezkoumal postup správkyně a eventuálně jí přikázal doplnit některé informace o hospodaření banky, jejím majetku a případných okolnostech prodeje. Avšak její žádost soud koncem minulého týdne zamítl s tím, že ji nepodal výbor jako celek, ale jen vybraní věřitelé. 

Tipsport společně s Krajem Vysočinou se zároveň u soudu snaží zpochybnit dominantní postavení největšího věřitele, Garančního systému finančního trhu (GSFT), na zmiňované schůzi.

V pozadí svárů je ale zejména odlišná pozice různých skupin věřitelů v případě krachu banky, a tedy i jejich odlišné zájmy. GSFT je ze zákona vyplácen přednostně, a to ze sta procent. Tedy pokud zpeněžení majetkové podstaty dosáhne alespoň nominální hodnoty jeho pohledávky, v tomto případě 27,4 miliardy korun. Pokud se aktiva banky prodají za třicet miliard, GSFT může být spokojen, dostane bezpečně zpět všechno.

Na ostatní ale nezbude prakticky nic. Včetně Kraje Vysočina, který je se svou pohledávkou kolem 2,5 miliardy korun druhým největším věřitelem banky. Podle Miroslava Houšky, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a zástupce kraje v prozatímním věřitelském výboru, část věřitelů tlačí na jiný způsob hlasování na zmiňované schůzi. Tak aby GSFT se svou specifickou pozicí a obří pohledávkou automaticky celou schůzi neovládl.   

Z čeho pramení váš kritický postoj v rámci předběžného věřitelského výboru (PVV) vůči  krokům insolvenční správkyně Jiřiny Lužové? 

Náš postoj není a priori odmítavý, pouze vychází z našich povinností subjektu veřejné správy. Abychom mohli odpovědně rozhodovat, potřebujeme relevantní právní a ekonomické informace, které nám stále chybí. Svá rozhodnutí musí mít kraj precizně podložená, k našim rozhodnutím bohužel nestačí pouhá tvrzení, která nám poskytují poradci insolvenční správkyně. Ti však vůči PVV odmítli převzít za svá tvrzení jakoukoli odpovědnost. Nejde tedy o žádné odmítání, jde o zcela legitimní přístup veřejnoprávního subjektu, kterým kraj je, a s ohledem na dosavadní průběh PVV i o určitou a dle našeho názoru oprávněnou obezřetnost.

Jaké informace máte k dispozici ohledně výhodnosti zvoleného postupu, tedy prodeje aktiv jako celku subjektu s bankovní licencí ČNB?

Sberbank CZ už nedisponuje bankovní licencí. Všechny informace a tvrzení insolvenční správkyně a jejích poradců jsou nám předkládány bez jakékoli právní opory. Pro nás jsou tak ničím nepodložené. Nemáme k dispozici žádné účetní doklady ani smlouvy, přestože jsme o ně opakovaně žádali.  

Máte nějakou vlastní analýzu, která by prokazovala, že výhodnější je naopak prodej majetkové podstaty po částech?

Takovou analýzu nemáme. Provést takový rozbor je možné pouze s informacemi, o které jsme žádali, ale nemáme je stále k dispozici. Jako variantu vidíme zadat tuto analýzu, o které mluvíte, formou subdodávky pro věřitelský výbor. Na tomto však v rámci PVV nepanuje shoda. Někteří zástupci tuto variantu zásadně odmítají. To je pro nás nepochopitelné, neboť by tak měli všichni členové PVV stejné, relevantní a ověřené informace pro svá rozhodování.  

Jaké řešení tedy preferujete? 

Preferujeme takové řešení, kdy všichni věřitelé budou v co nejkratší době uspokojeni v maximální výši, přičemž vynaložené náklady na tento proces budou odpovídající, zdůvodněné a podložené.

Miroslav Houška
foto Kraj Vysočina (publikováno se svolením)

Máte informace, že existují nějací zájemci o jednotlivé soubory aktiv? 

Ne. Pokud tuto informaci insolvenční správkyně má, neseznámila nás s ní.

Tématem číslo jedna je čas, a zejména problém se sankcemi směřující k bankovnímu IT systému. Máte v ruce analýzu, jaká rizika s tím spojená hrozí? 

Máme pouze tvrzení insolvenční správkyně a jejích poradců. Písemné podklady chybí. Pokud jsme navrhovali jiné řešení, třeba komunikaci s rakouskou Sberbank, nebylo to většinově akceptováno.

Jako zástupce municipality, navíc zřejmě druhého největšího věřitele, jednáte o dalším postupu na úrovni ministerstva financí? Existuje něco jako společná strategie státu, jak v případu postupovat?

Ministerstvo financí není členem PVV, ministerstvem řízená organizace Čepro ano a názorově jsme ve shodě.

Dostáváte nějaké nabídky na prodej pohledávky, popřípadě s jakým diskontem? 

Nedostáváme.

Hlasujete ve shodě se společností Čepro a Tipsport. Shodujete se i na dalším postupu?

V rámci věřitelského výboru komunikujeme se všemi členy. Tam, kde máme názorovou shodu, přirozeně hlasujeme stejně.

Údajně se budete snažit na čtvrteční schůzi věřitelů nějakým způsobem omezit dominantní postavení GSFT a ČNB. Je to tak? 

Jako jeden z věřitelů jsme využili svého práva podat podnět k insolvenčnímu soudu, kde navrhujeme jiný způsob hlasování v rámci věřitelské schůze. Tato aktivita není naším individuálním krokem, jde o společný postup více věřitelů, kteří také nejsou zcela spokojení s průběhem insolvenčního řízení. Sdílejí naše obavy z možných důsledků stávajícího průběhu.

S jakým výnosem v případu zatím kalkulujete? Máte nějaké optimistické a pesimistické varianty? 

Záleží na úspěšnosti prodeje majetku, který probíhá. Například města a obce byly tento týden insolvenční správkyní ujištěny, že jejich pohledávky mohou být uspokojeny ve vysokém objemu.