Rozhodne vláda

Vláda má právo kdykoli vyřadit či odmítnout kteréhokoli uchazeče a tímto způsobem může změnit i konečné pořadí ve výběrovém řízení, říká šéf divize ČEZ Nová energetika Tomáš Pleskač

Rozhodne vláda
Tomáš Pleskač | Archiv

Okamžik, kdy se v novém bloku jaderné elektrárny Dukovany spustí první štěpná reakce, je zase o něco blíž. ČEZ aktuálně vyhodnocuje nabídky tří zájemců o dostavbu elektrárny, Francouzské společnosti EdF, jihokorejské KHNP a severoamerické firmy Westinghouse. „Soutěž postupuje podle schválených pravidel, která vycházejí z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a reflektují nejlepší mezinárodní praxi. My jsme hledali kritérium, které nám umožní zohlednit jak investiční, tak provozní náklady, stejně jako rozdíl v instalovaném výkonu,“ říká v rozhovoru člen představenstva ČEZ a ředitel divize Nová energetika Tomáš Pleskač.

Uchazeči o stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech podali své úvodní nabídky. Co se nyní bude dít?

Začali jsme rychlou kontrolou kompletnosti nabídek a následně je rozdělili na jednotlivé části, které začali číst naši hodnotitelé a experti. Dostali jsme tři nabídky v řádu nízkých desítek tisíc stran v přepočtu na A4, ovšem v digitální podobě. Máme připravený tým 180 expertů, z velké části zaměstnanců ČEZ, výjimečně externích pracovníků. První fáze výběrového řízení je analytická a končí v březnu 2023, kdy bude mít náš tým ke každé nabídce vygenerovaný soubor otázek, připomínek a návrhů na zlepšení. Od dubna do července budou probíhat schůzky s uchazeči, které budou mít za cíl vyjasnit si, jestli si správně rozumíme, popřípadě je vyzvat k vylepšení nabídky podle našich připomínek. To skončí v červenci a pak mají uchazeči dva až tři měsíce, aby vypracovali takzvané updatované nabídky, které bychom měli dostat na konci září, a pak následuje vlastní hodnocení.

To bude definitivní?

Hodnocení pro nás končí tím, že vypracujeme hodnotící zprávu podle První prováděcí smlouvy, kterou máme uzavřenou se státem. Zprávu dáváme ke schválení vládě, předpokládáme, že to bude někdy na přelomu let 2023 a 2024. Vláda má podle První prováděcí smlouvy padesát pracovních dní na výběr preferovaného dodavatele. S dodavatelem, kterého určí vláda, dojednáme poslední detaily EPC kontraktu a ten v ideálním případě do konce roku 2024 podepíšeme.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit