Reforma? Chybí technika, nejsou lidé

Tuzemské základní školy a gymnázia testují první reformovaný rámcový vzdělávací program, a to informační technologie

Reforma? Chybí technika, nejsou lidé
ilustrační foto | Archiv

Došlo v něm k začlenění nové klíčové součásti – digitálních kompetencí, a nového vzdělávacího oboru informatika. Školy mají povinnost tyto změny zapracovat do svých školních vzdělávacích programů, základní školy již od školního roku, který započne v září.

Jak zjistil Národní pedagogický institut, řada škol však start inovací odkládá. Z analýzy plyne, že zhruba polovina dotázaných škol potřebuje vylepšit své technické vybavení. Školám kromě toho chybějí učitelé informatiky a pedagogický sbor se necítí být dostatečně připraven na výuku digitálních kompetencí. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit