Půl milionu lidí hrozí závislost na mobilech, sociálních sítích či online hrách

Po alkoholu, tabáku, drogách nebo herních automatech varují odborníci před dalším moderním typem závislosti – na mobilních telefonech, sociálních sítích či online hraní.

Půl milionu lidí hrozí závislost na mobilech, sociálních sítích či online hrách
ilustrační foto | foto Shutterstock.com

Podle zprávy o digitálních závislostech, kterou schválila specializovaná vládní rada, ohrožuje podle expertních odhadů 445 tisíc lidí nad patnáct let. Zhruba u 125 tisíců z nich je riziko vysoké.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti dosud připravovalo výroční zprávy o užívání nelegálních drog, alkoholu, tabáku a o hazardním hraní. Letos poprvé se zaměřilo také na závislost na digitálních technologiích.

„Nadužívání internetu a digitálních technologií se týká poměrně velké části populace a je příčinou řady zdravotních poruch a negativních dopadů na jednotlivce i jeho okolí,“ píše se mimo jiné ve schváleném dokumentu.

Zpráva například uvádí, že na internet se denně připojí 75 procent dospělé české populace. Mobilní telefon používá 99 procent lidí, internet v mobilním telefonu 72 procent. Sociální sítě používá 68 procent dospělých. K nejčastějším aktivitám na internetu patří čtení zpráv a vyhledávání informací (71 procent), používání sociálních sítí (60 procent), prohlížení a nákup zboží (52 procent). Digitální hry hraje 23 procent populace.

Obezita či konflikty s přáteli

„Mezi přímé dopady nadužívání digitálních technologií se řadí narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny, jídla anebo spánku, únava, bolesti hlavy, očí, zad nebo jiných částí pohybového aparátu a zhoršená orientace v čase,“ upozorňuje dokument.

Mezi dlouhodobé dopady patří pokles fyzické aktivity, obezita, omezení sociálních kontaktů mimo online prostředí a ztráta přátel, konflikty v osobních vztazích, zanedbávání volnočasových aktivit, nesoustředěnost a problémy v práci nebo ve škole. 

„Děti a dospívající v riziku digitálních závislostí dva- až šestkrát častěji než jejich vrstevníci uvádějí zanedbávání volnočasových aktivit, problémy se spánkem nebo jídlem, problémy ve škole (například horší prospěch) a dopady na čas trávený s kamarády a rodinou. U dospívajících klientů se současně objevuje spojitost s úzkostnými poruchami, ADHD, depresí, sebevražednými myšlenkami, ale i s agresivitou a konzumací alkoholu,“ popisuje zpráva.

Dospělí podle ní uvádějí zanedbávání jídla nebo problémy se spánkem, nepříjemný pocit při nemožnosti být online, neúspěšné pokusy omezit čas na internetu, rodinné a pracovní problémy nebo zanedbávání přátel a volnočasových aktivit. 

„Lidé v kontaktu s adiktologickými službami v souvislosti s nadužíváním digitálních technologií uvádějí zanedbávání spánku anebo hygieny, práce nebo školy a problémy s koncentrací a udržením pozornosti,“ konstatuje dokument.

Více mužů než žen

V pracovní dny tráví na síti lidé podle zprávy v průměru 130 až 150 minut, a to mimo práci a studium. O víkendu je to dokonce 160 až 180 minut. Muži jsou na internetu o dvacet až třicet minut denně déle než ženy. Zatímco muži se víc věnují hraní her a sledování pornografie, ženy se víc pohybují na sociálních sítích a nakupují. 

Závislost hrozí podle zprávy šesti až sedmi procentům mužů a čtyřem až pěti procentům žen. S věkem riziko klesá, nejvyšší je u mladých do 25 let. Při přepočítání se dá podle autorů odhadnout, že v Česku hrozí závislost asi 253 tisícům mužů a 192 tisícům žen.

Cílem léčby je zkrátit čas využívání digitálních technologií a získat nad nimi kontrolu. Výsledkem nemá být abstinence. Mohla by totiž představovat překážku v práci, při studiu i v soukromí. V Česku je nyní 109 léčebných programů pro osoby, které technologie nadužívají. Pojišťovny ročně hradí léčbu 150 až 180 lidem.