Vybrané články
z týdeníku The Economist

Naděje na obzoru. Vědci úspěšně otestovali první lék na Alzheimerovu chorobu, který skutečně funguje

Nový lék Lecanemab není dokonalý, má vedlejší účinky. Ale po desítkách let neúspěchů jsme se konečně přiblížili k léčbě demence.

Naděje na obzoru. Vědci úspěšně otestovali první lék na Alzheimerovu chorobu, který skutečně funguje
ilustrační foto | Shutterstock.com

Je snadné stavět se cynicky k novým lékům, jejichž vynálezci tvrdí, že dokážou zpomalit postup Alzheimerovy choroby, nejběžnější formy demence. Lecanemab by však skutečně mohl fungovat.

V časopise New England Journal of Medicine byly právě zveřejněny výsledky klinického testování, které provedli jeho výrobci, tokijský Eisai a Biogen z Cambridge v Massachusetts.

Správná hypotéza

Testování zahrnovalo 1795 dobrovolníků, kteří se, a to je důležité, nacházeli v rané fázi onemocnění. Polovina dostala lék. Druhá polovina placebo.

Zjistily se dvě věci: zaprvé mírné, ale měřitelné zpomalení postupu onemocnění. Zadruhé se zdá, že takzvaná amyloidová hypotéza vysvětlující Alzheimerovu chorobu je správná.

Beta-amyloid je protein, který se pacientům s alzheimerem hromadí v mozkových blanách. Společně s dalším proteinem, tau, platí za prokázaný příznak nemoci.

Úspěch lecanemabu, protilátky, která se váže na beta-amyloid a následně přitahuje buňky imunitního systému, jež protein zlikvidují (u osob, jimž byl lék podán, se tak dělo v měřitelné míře), napovídá, že beta-amyloid je skutečně přímým původcem potíží spojovaných s demencí.

Ověření principu

Je to první, malý krok. Někteří odborníci pochybují, zda je test, který ukazuje zlepšení symptomů, klinicky smysluplný. Lecanemab vyvolal u několika pacientů nepěkné vedlejší účinky – zvláště otok a krvácení mozku.

Demence se navíc v takto raném stadiu diagnostikuje jen velmi obtížně. Beta-amyloid je možné zachytit pozitronovou emisní tomografií, ta však vyžaduje použití velice nákladného přístroje.

Další možností je odebrání vzorku mozkomíšního moku, což je nepříjemné a není to něco, z čeho by se mohla snadno stát běžná vyšetřovací metoda. Je to nicméně ověření principu.

Teď, když se ukázalo, že využití protilátky funguje, mohou ji následovat další obdobné protilátky.

A my můžeme doufat v další brzké dobré zprávy.

© 2022 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com