Poslanecké odtahy

Kde se vzal, tu se vzal, ve sněmovně se znovu zjevil pozměňovací návrh k novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, který už jednou neprošel.

Návrh by v podstatě uzákonil monopol na odtahy na dálnicích pro pár firem, které mají už dnes uzavřenou smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic. Řidič by neměl na výběr, jen by cvakal. Loni média zveřejnila řadu příběhů o tom, jak pojišťovny nechtěly hradit celou cenu odtahu, kterou si naúčtovaly firmy spolupracující s ŘSD, protože byla o dost vyšší než „cena obvyklá“.

Když se návrh ve sněmovně objevil poprvé, poslanci si naštěstí vzpomněli na všeobecně známou a staletími prověřenou poučku, že lépe než monopol reguluje ceny konkurence, a smetli ho ze stolu.

Jenže tím to neskončilo. Autor původního návrhu Josef Kott (ANO) sice pohořel, ovšem jiný jeho stranický kolega nyní poslancům předložil ke schválení prakticky totožný text. Pojišťovny a podnikatelské svazy se kvůli tomu obrátily na poslance dopisem, ve kterém problém znovu a dost polopatě vysvětlují.

Jistě, dá se argumentovat, že je nutné zajistit bezpečnost a plynulost provozu na dálnici tím, že havarované auto bude odtaženo co nejrychleji, ale kvůli tomu přece není třeba omezovat konkurenci. Ostatně ministerstvo dopravy se s ŘSD a policií domluvilo na celkem elegantním řešení: Řidič havarovaného auta nahlásí nehodu policii a ta informaci obratem předá ŘSD. To pak prověří, zda k překážce už jede odtahovka nasmlouvaná pojišťovnou. Pouze v případě, že tomu tak není nebo hrozí značné prodlení, zajistí odtah samo. Tak snad to už tentokrát pochopí úplně všichni.

Článek vyšel v tištěném vydání týdeníku Hrot.

Týdeník hrot

  • Bankrotáři: paralely příběhů Bárty a Mičky
  • Zabal to, Warrene! „Věštec z Omahy“ by měl odstoupit
Objednat nyní