Pohled: Může zaměstnavatel požadovat po zaměstnancích očkování?

Z právního hlediska jsou veškeré kroky ze strany zaměstnavatele spojené s opatřeními proti nemoci covid-19 velmi komplikované.

Pohled: Může zaměstnavatel požadovat po zaměstnancích očkování?
ilustrační foto | Michal Čížek týdeník HROT

V době, kdy se celý svět potýká s globální pandemií covidu-19, se v této oblasti objevuje mnoho otázek týkajících se pracovněprávních vztahů. Zejména zaměstnavatelé musejí řešit, jaké kroky nezbytně podniknout k zajištění bezpečnosti na pracovišti. V poslední době je v této oblasti stále aktuálnější otázka očkování zaměstnanců. Může zaměstnavatel vyžadovat, aby byli zaměstnanci očkováni proti covidu-19?

Na začátek je vhodné uvést, že očkování proti nemoci covid-19 je v České republice založeno na dobrovolné bázi a je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám, které jsou v České republice pojištěny. Právní řád České republiky neobsahuje normu, která by povinnost podrobit se očkování proti onemocnění covid-19 výslovně stanovila.

Zákoník práce však zaměstnavatelům stanovuje povinnost, aby zajistili bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a za tímto účelem přijali opatření, která budou vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Otázkou je, zdali zaměstnavatelé na tomto základě mohou požadovat po zaměstnancích očkování.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit