Podnikatelé by na pojištění neměli zapomínat ani v dnešní době

V pojištění malých a středních podnikatelů je velmi důležité správné nastavení parametrů. Rozhodně by se podnikatelé ani v této době neměli snažit ušetřit za cenu omezení rozsahu pojistného krytí, upozorňuje na častou chybu ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativě Radek Starosta.

Podnikatelé by na pojištění neměli zapomínat ani v dnešní době
Radek Starosta, Kooperativa

Jaký je správný postup při sjednávání pojištění pro podnikatele a malé podnikatele? Co by si klienti měli dopředu ujasnit?

Pojištění je pro zodpovědné podnikatele nezbytností a většina z nich si po založení firmy pojištění sjedná. Dobrý hospodář si umí spočítat, kolik zaplatí za případné pojištění a jaké škody mohou nastat - v případě živelních rizik i odpovědnosti mohou jít do milionů korun. Především živelní rizika jako požár, povodeň nebo záplava mohou být pro firmu likvidační.  Pokud podnikáte v oblasti často ohrožované povodněmi, je mylné se domnívat, že povodně se vám nějak vyhnou, stejně tak nemít pojištěnou dřevěnou horskou chatu v nedostupném terénu na požár, vichřici je hazard. A ti co pojištění nemají? Většinou se o něj začnou zajímat až po škodě, která ale může být, jak již bylo uvedeno, fatální. 

A důležité je také stanovení pojistné částky pojišťovaných věcí a výběr rizik, na které má být pojištění sjednáno. V tom může pomoci průvodce pojištěním zahrnutý v pojištění TREND, který umožní velmi dobře zanalyzovat potřeby podnikatele a správně nastavit parametry pojistné smlouvy, což prakticky eliminuje rizika plynoucí z nesprávně sjednaného pojištění. 

Co vás tedy vedlo k přípravě nové verze pojištění pro podnikatele?   

On-line doba pokročila, takže jsme se rozhodli TREND převést na online platformu systému konsolidovaného nástroje získatele. V podstatě to znamená, že jsme využili výhody, které v sobě nese online platforma a zároveň jsme zachovali vysokou variabilitu možných řešení, kterou segment pojištění SME vyžaduje.  

Bude tedy sjednání smlouvy v on-line prostředí jednodušší?  

Ano, to byl jeden z důvodů pro přípravu nové verze. Zároveň jsme reagovali na současnou situaci, kdy je osobní setkávání stále obtížnější a díky nové verzi TRENDu je možné využít distanční způsob sjednávání pojištění, tj. “bez nutnosti se potkat“ a uzavřít pojistnou smlouvu formou prodeje na dálku nebo podepsáním zaručeným digitálním podpisem. Jako další obrovskou výhodu vnímám, že je možné individualizovat podmínky dané pojistné smlouvy, při zachování standardního rámce. Segment SME je velmi živý a je třeba prakticky ze dne na den reagovat na změny, které tržní prostředí přináší. Nový TREND nám to elegantně umožní. Samozřejmě přichází i s řadou produktových vylepšení. 

Kterých? 

Mezi nová rizika, která je možné v TRENDU pojistit, patří například zkáza zásob, pojištění nedokončené stavební výroby, zatečení atmosférických srážek, přepětí nebo podpětí, či připojištění pro vodné stočné. Přibylo i připojištění asistenčních služeb a standardizovalo se pojištění soubor investic. Zjednodušilo se pak pojištění nemovitých objektů či souboru movitých věcí. 

Můžete nám tato rizika trochu více představit?  

Určitě, snažili jsme se připravit něco nového pro širokou škálu podnikání, služby, obchody nebo i dopravce. Například připojištění zkázy zásob nejčastěji využijí obchody s potravinami. Škody jim budeme hradit v případě poruchy chladícího zařízení nebo výpadku elektrické energie. Autobazary nebo autosalony si pak mohou připojistit motorová vozidla s přidělenou registrační značkou, a to jako movité předměty-zásoby. Budou tak mít jistotu, že v případě jejich poškození v showroomu nebo na prodejní ploše získají od pojišťovny odpovídající náhradu. A například pojištění odcizení a vandalismu si mohou podnikatelé rozšířit také o zahradní nábytek, což je vhodné pro restaurace a jejich venkovní zahrádky, nebo lešení, to jistě ocení stavební firmy, případně odcizení mobilního elektronického zařízení z motorového vozidla nebo i škody po sprejerech. A to, předpokládám, ocení všichni. 

Zmiňoval jste asistenční služby, to pro podnikatele není právě obvyklý servis. Na co se mohou těšit? 

Asistenční služby si mohou připojistit ve dvou variantách. V té základní získají dva asistenční zásahy ročně, kde jim zajistíme příjezd, práci technika spojenou s odstraněním nouzové situace, následně i základní úklid místa pojištění. A to do limitu 5000 Kč na jeden zásah. V rozšířené variantě pak navíc mohou využít ještě i právní a daňovou asistenci v podobě telefonické konzultace nebo IT konzultace, včetně opravy nebo úpravy SW počítače prováděné IT technikem cestou vzdáleného připojení.