Pily chce Nekula pod ministerstvo zemědělství

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula by rád získal pod svůj resort dohled nad dřevozpracujícím průmyslem. Ten doposud spadá po ministerstvo průmyslu, ačkoli samotné lesy patří pod zemědělství.

Pily chce Nekula pod ministerstvo zemědělství
ilustrační foto | Tomáš Novák, týdeník Hrot

Ministerstvo zemědělství patří k těm resortům, které se v některých oblastech svého působení střetávají s obdobnou agendou jiných resortů. Nejčastěji jde o ministerstvo životního prostředí, kde se oba úřady kryjí v dohledu nad půdou či vodou. U ministerstva průmyslu jde zase o oblast obchodu.

Právě od resortu vedeného Jozefem Síkelou by chtěl ministr zemědělství Zdeněk Nekula převést pod sebe část kompetencí, konkrétně oblast dřevozpracujícího průmyslu. Pod ministerstvo zemědělství totiž spadají tuzemské lesy, zatímco pily, výroba desek, dýh, parket a dalších dřevěných produktů jsou doménou nedalekého ministerstva průmyslu a obchodu.

„Lesy jsou pod ministerstvem zemědělství, ale dřevozpracující průmysl je pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Bylo by lepší, pokud by tato část národního hospodářství byla pod námi. Lépe by se pak dalo provádět státní politiku,“ řekl týdeníku Hrot Nekula. Analogii vidí v průmyslu potravinářském. Stejně jako zemědělská výroba i následné zpracování potravin totiž spadá pod agrární resort.

Přesun kompetencí mezi jednotlivými úřady je ošemetná věc. Většina ministrů si svou agendu obvykle bedlivě střeží. I proto nejspíš Nekula dodává, že převod kompetencí není žádnou podmínkou dalšího fungování obou resortů. Jak se k nápadu staví ministerstvo průmyslu, není zřejmé, na dotazy nereagovalo.

Problémem tuzemského dřevozpracujícího průmyslu je dlouhodobě nedostatek zpracovatelských kapacit. Značné množství nezpracovaného dřeva se proto z Česka vyváží do německých či rakouských pil v těsné blízkosti českých hranic. Spolu s nimi se exportuje i přidaná hodnota. Kůrovcová kalamita tento trend ještě umocnila, v roce 2020 vyvezlo Česko nejvyšší množství nezpracovaného dřeva v celé Unii.