Pěstírna žampionů podél Odry

Přípravné práce pro první části vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi mohou začít, rozhodla vláda. Ekonomicky projekt nevychází, a to ani za použití populární „bulharské konstanty“.

V branži ekonomické analýzy existují dva výstižné technické termíny a jedna základní pracovní metoda. První je „hokejkový graf“, podle tvaru, kdy ze začátku máte sice sešup dolů, ale ten je pochopitelně následován trvalým vzestupem směrem ke krásné budoucnosti, která je tím lepší, čím je vzdálenější. Druhým je „bulharská konstanta“, tedy použití takových výpočtových pomocníků, aby budoucnost byla skutečně zářivá. 

Kobylince, teplo a tma

Základní metodě, jejímž cílem je zajistit hladké schvalování projektu „nahoře“, se blahé paměti ve Světové bance říkalo „žampionová“, podle způsobu pěstování těchto chutných hub, důsledně aplikovaného na tamní výkonné ředitele. Tedy na substrátu z kobylinců, v teple a absolutní temnotě. Nepamatuji, že by tenhle postup selhal, a nestalo se to ani v případě první etapy slavného projektu, jehož největším příznivcem je zasloužilá hlava českého státu. Nejde o nic menšího než o vodní cestu propojující nejdříve ostravský Svinov s polským Koźle, ale posléze Dunaj s Odrou.

Pro zpracovatele je důležité, i z čistě právního hlediska, nelhat a vše vzorně zveřejnit. Jak ovšem bývá zvykem, jsou ta nejpodstatnější čísla o finanční čisté současné hodnotě a vnitřním výnosovém procentu na straně 144 nahoře, kam málokdo dojde. Ukazují to, co kdekdo tušil ještě předtím, než byla zpracována. Tedy že to nevychází, a to velmi. Čistá současná hodnota kanálu za 30 let vyjde na minus 243 miliard a nějaké drobné, ale po dalších 20 letech se to zlepší na hezkých minus 238 miliard. Jak sami autoři konstatují, „projekt je finančně nevýhodný z pohledu investora (státu – pozn. red.) při uvažování obou referenčních období ve všech variantách“. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit