Pálení listí zahanbí i tovární komín

Pálení listí, trávy nebo dřeva, kterému se s takovou vášní věnují zahrádkáři, extrémně znečišťuje ovzduší v nejbližším okolí

Pálení listí zahanbí i tovární komín
ilustrační foto | Shutterstock.com

Ukázaly to testy, které si u Centra dopravního výzkumu nechal zpracovat Jihomoravský kraj. Zjištěná data experti porovnávali s údaji z měřicích stanic v Brně. U některých látek byly průměrné hodnoty až 350krát vyšší.

V případě karcinogenního benzo[a]pyrenu byla koncentrace 28krát vyšší, než činí maximum za pětileté období z brněnských stanic. Krajský úřad nyní v souladu se zákonem o ochraně ovzduší zpracuje pro obce metodickou pomůcku, jak spalování rostlinného odpadu regulovat.