Pacta sunt servanda. Severoirský protokol zřejmě čeká změna

Ani ne rok poté, co se Británie dohodla na podmínkách obchodu s Evropskou unií, oznámil její někdejší hlavní vyjednavač David Frost, že takzvaný severoirský protokol se bude muset změnit.

Severoirský protokol vznikl jako reflektování nejvyšší priority, jíž bylo velkopáteční ujednání mezi Irskem a Británií, které v roce 1998 ukončilo vleklý občanský konfl ikt v Severním Irsku. I po brexitu tak měla zůstat volná hranice mezi Irskou republikou jako členem EU a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, jež z Unie vystoupilo.

To, co bylo jednoduché před brexitem, se zkomplikovalo, neboť EU vyžaduje kontrolu některých druhů zvenčí dováženého zboží, například mléka či vajec. Ale takový import chlazeného masa nebo čerstvých klobás je ze zemí mimo EU přímo zakázán a je míněn velice vážně (fytosanitární předpisy ale bývají tvrdé i mimo Evropu). Tedy v případě Británie existuje výjimka z pravidla, která měla vypršet už 30. června, ale byla prodloužena do 30. září.

Už ani jediná klobása

Pokud nedojde k dalšímu prodloužení, tak by po tomto termínu už neměla v souladu s pravidly jednotného trhu do Severního Irska proniknout ani jediná chlazená vepřová půlka, o klobáskách ani nemluvě.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit