Vybrané články
z týdeníku The Economist

OSNova se rozpadá

Pětasedmdesát let od založení Organizace spojených národů se světový řád otřásá.

OSNova se rozpadá
ilustrační foto | Profimedia.cz

„Mohl by to být vskutku velký den v dějinách,“ rozplýval se americký prezident Harry Truman 26. června 1945 v San Francisku na konci konference, na níž se zrodila Organizace spojených národů. Padesát států odložilo stranou své neshody a projevilo „neotřesitelné jednotné odhodlání – najít způsob, jak skoncovat s válkami“.

Za sedmdesát pět let od podepsání ustavující listiny prokázala OSN značnou odolnost. Počet jejích členů se zvýšil na 193, k čemuž značnou měrou přispěly dekolonizace a rozpady Sovětského svazu a Jugoslávie. Vysílá do celého světa své mírotvůrce a zajišťuje humanitární pomoc. Nedošlo k žádné další světové válce.

Trumanova vysoká očekávání však brzy narazila na realitu. Desítky let rozdělovala svět studená válka (OSN sehrála jistou roli při zažehnání kubánské raketové krize v roce 1962). Krátké období po pádu berlínské zdi fungovala OSN tak, jak si její zakladatelé představovali, když zorganizovala řadu mírových misí a posvětila Američany vedené osvobození Kuvajtu v roce 1991. V roce 2003 však Amerika podnikla bez mandátu Rady bezpečnosti OSN invazi do Iráku. Globální břemeno ji začalo příliš tížit.

Zesílila také rivalita s dalšími mocnostmi, nejprve s Ruskem a v poslední době hlavně s Čínou. Rada bezpečnosti je paralyzovaná, nedokázala se shodnout dokonce ani na rezoluci ke covidu-19. A reakce prezidenta Trumpa na pandemie – nejviditelněji vyjádřená hrozbou odchodu ze Světové zdravotnické organizace (WHO) – je na hony vzdálená Trumanovu internacionalismu.

OSN zažila temné chvíle, jako byla srebrenická genocida, a má za sebou nemálo skandálů. V poslední době ji kritici obviňují, že málo dbá na dodržování lidských práv. S ohledem na globální problémy, od pandemií přes klimatickou změnu po (stále ještě) bezpečnost, je jí však ve světě zapotřebí víc než kdy jindy. Jak řekl její nejuznávanější generální tajemník Dag Hammarskjöld: „OSN nevznikla proto, aby vynesla lidstvo do nebe, ale aby lidi uchránila před peklem.“

 

© 2020 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.