Obnov a spolupracuj

Globální recese jsou jako zemětřesení. Seismické vlny přetvářejí komerční krajinu a otřásají podniky a živnostmi. Cestou z krize je účinná spolupráce.

Obnov a spolupracuj
Britský pivovar Brewdog se kvůli koronaviru částečně přeorientoval na výrobu dezinfekčních prostředků. | Profimedia.cz

Byl jsem ředitelem banky v Itálii za světové finanční krize a viděl jsem, jak recese prověřila odolnost podniků vůči šokům. Dnes jsou firmy lépe připraveny, částečně i proto, že zdravější finanční sektor dokáže lépe vzdorovat vážným ekonomickým ztrátám.

Představa, že návrat z home office do kanceláří bude znamenat i návrat do normálu, je lákavá. Když ale prostřednictvím videohovorů hovořím s klienty, je jasné, že mají mnohem větší ambici – touží po změně. 

Lepší, než se čekalo

Nejnovější studie HSBC Navigator vychází z průzkumu mezi více než 2600 podniky na celém světě. Ukazuje, jak firmy mění své chování. První oblastí je spolupráce. Firmy si uvědomují svou společenskou odpovědnost, třetina z nich proto v reakci na krizi rychle přizpůsobila své produkty a služby, aby se podílely na pomoci potřebným. HSBC nedávno podpořila klienty, kteří část své produkce přesměrovali na výrobu dezinfekčních prostředků (mimo jiné britský pivovar Brewdog nebo výrobce chemikálií Fluid Energy Group). Devět z deseti podniků poskytovalo přímou podporu ostatním firmám, se kterými spolupracují. Díky tomu a zároveň díky podpoře státu se zachránilo více firem, než se očekávalo. 

Strategický přesun k větší spolupráci není pouze krátkodobou záležitostí. Namísto budování větší soběstačnosti se převážná většina podniků tímto směrem snaží vydat i do budoucna. 

Ekonomiku také značně proměňuje druhá oblast – inovace. Ty jsou zásadní pro zvýšení produktivity a růstu z dlouhodobého hlediska. Nejodolnější podniky investují do technologií za účelem inovací, nikoli pouze do automatizace a snižování nákladů.

Pandemie nabídla letmý pohled do budoucnosti – od videokonferencí po streamovací služby a nakupování online. Studie Navigator ukazuje, že technologie jsou nyní životně důležitou složkou podnikání, přičemž většina firem už přechází do online prostředí. To je znakem měnících se spotřebitelských návyků a předzvěstí digitálního oživení.

Když se před šestnácti lety kvůli epidemii SARS zavřely obchody v Pekingu, společnost Jingdong Century Trading se přesunula do online prostředí. Nyní je známá jako platforma pro nákupy přes internet JD.com; během letošní pandemie využila autonomní doručovací roboty a drony, díky čemuž zvýšila své tržby o více než 20 procent. 

Třetím motorem změny je přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Mezi vedoucími pracovníky existuje téměř jednomyslný závazek ohleduplnosti vůči životnímu prostředí. Tento závazek znamená dlouhodobou obchodní příležitost, a proto 85 % podniků uvádí udržitelnost jako jednu ze svých hlavních priorit.

Krátkozraká hrozba

Díky největší hospodářské výzvě za poslední generaci se tedy podniky snaží o větší spolupráci, inovativnost a udržitelnost. Firmy dokázaly, že jsou odolné vůči otřesům. Otázkou ale stále zůstává, jak bude vypadat ekonomika, jež ze současné situace vzejde.

Během současné krize banky fungovaly jako zprostředkovatelé toků miliard dolarů, aby tak lidem i podnikům zajistily dostatek peněz pro jejich existenci a provoz. Další krok pro návrat k prosperitě vyžaduje financování provozních změn. Nabírání nových zaměstnanců a modernizace vybavení podnítí inovace a přinesou i vyšší životní úroveň. Finanční trhy i politiku ale ohrožuje krátkozrakost. Přílišná zadluženost totiž může dále brzdit investiční aktivitu po pandemii. Proto by měli politici i podniky myslet především dále do budoucna. 

Bude zapotřebí obrovského množství kapitálu na obnovu ekonomiky. Vlády a finanční sektor by proto měly zvážit nové možnosti, jak podpořit investice, včetně nových forem spolupráce s férovým rozdělením rizika mezi soukromý i veřejný sektor.

Podniky po celém světě hledají novou cestu, jak se ze současné krize dostat. Ale nemohou to udělat samy. Hospodářská obnova závisí na účinné spolupráci.

Autor je ředitelem komerčního bankovnictví HSBC.

Článek vyšel v tištěném vydání týdeníku Hrot. Předplatit si ho můžete ZDE.

 

Týdeník hrot

  • Testování ve školách je vládní trapas
  • Čím se liší konzervativec od liberála?
Objednat nyní