Obchod se suchem

Na jedné straně představuje nedostatek vody hrozbu pro zemědělce nebo města, na straně druhé přináší zakázky firmám, které vrtají studny, montují vodovody nebo budují tůně a rybníky

Obchod se suchem
ilustrační foto | Tomáš Novák

Holice na Pardubicku tak dlouho řešily nedostatek vody pro zalévání městské zeleně v suchých měsících, až se odhodlaly k poměrně neobvyklému technickému řešení. Nechaly si vybudovat obří zásobník, kam se svádí srážková voda ze šesti městských budov včetně školy, sportovní haly nebo kulturního domu. Do podzemní betonové nádrže se vejde více než sto kubíků vody, kterou zavlažovací systém zalévá zrekonstruovaný park před sokolovnou, ale městské služby mohou vodu rozvážet také na jiná místa. Holice budou mít díky tomu zelená veřejná prostranství, která napomáhají tlumit vlny veder, pro stavební firmy to zase byla vítaná zakázka. Celá akce vyšla bezmála na deset milionů korun, přičemž více než polovinu poskytl Státní fond životního prostředí.

Se suchem se vypořádávají nejen Holice, ale také další obce, zemědělci a rovněž jednotlivé domácnosti. Letošní jaro přitom znovu ukazuje, jak vážným problémem sucho je. Připomnělo roky 2014 až 2020, které patřily mezi nejsušší v dlouhodobé historii měření. Ačkoli se v uplynulém roce stav zlepšil, meteorologové a klimatologové upozorňovali, že kvůli klimatické změně se sucho opět vrátí.

Začátek letošního roku jim dal za pravdu. V březnu napršela jen přibližně třetina dlouhodobého normálu, přičemž tak málo srážek nebylo ani v nejsušších letech 2015 a 2018. Když k tomu ještě připočteme, že v listopadu a prosinci napršelo nebo nasněžilo také výrazně méně, než je obvyklé, hlásili hydrometeorologové na konci dubna, že sucho postihlo více než třetinu republiky.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit