O mentalitě rýže

Ve jménu efektivity z nás všech internet udělal Asiaty. Je to vesměs užitečné, někdy kontraproduktivní a nesnesitelné – a patrně nevyhnutelné.

O mentalitě rýže
ilustrace Vojtěch Velický

Vezměte si tužku a papír a nakreslete kroužek, který představuje vás. Přidejte další kroužky coby své nejbližší přátele; propojte je podle toho, jak se navzájem znají. Máte?

To propojování – je třeba se omluvit – je falešná stopa. Ve skutečnosti jde o velikost kroužků. Zatímco Američané mají téměř vždy vlastní kroužek větší než kroužky ostatních, u Japonců je to obráceně. „Proč, kruci?“ ptal se před nějakými šesti lety Thomas Talhelm z University of Virginia. Co to znamená? Rozdíly v národních naturelech lze snadno dokládat anekdoticky (a stejně snadno dezinterpretovat), ale slušný vědecký argument aby člověk pohledal. 

Talhelm test zadával dál a dál, až měl mimo jiné spoustu dat i z Číny. Tam mu vyšla pozoruhodná věc: lidé ze severu země kreslili kroužky po americku, kdežto jižané kroužkovali jako Japonci. Od toho postřehu už nebylo daleko k dalšímu: zatímco posledních několik tisíciletí se na severu Číny pěstuje pšenice, jih země je živ pěstováním rýže. To je klíčové: pšenice dává vzniknout velkým vlastním kroužkům, rýže naopak.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit