Vybrané články
z týdeníku The Economist

Nejlepší knihy letošního roku

Píše se v nich o korupci, revolucích, Johnu Maynardu Keynesovi i životech hudebníků.

Nejlepší knihy letošního roku
ilustrační foto | Shutterstock.com

Politika a aktuální dění

Kleptopia: How Dirty Money is Conquering the World. Tom Burgis. Harper; 464 stran; 28,99 USD

 

Není vůbec snadné psát o mezinárodní korupci přístupně a barvitě a zároveň si uchovat nezbytný odstup. Tato kniha skvěle vykresluje veškerou temnotu a hanebnosti spjaté s korupcí. Její základní téma – průsečík politiky a osobního obohacení – je jedním z nejdůležitějších příběhů moderní doby.

Putin’s People. Catherine Belton. Farrar, Straus and Giroux; 640 stran; 35 USD

 

Řada knih se pokusila popsat vzestup a nemilosrdnost Vladimira Putina, tato má ze všech nejblíže k autoritativnímu vysvětlení. Čerpá z rozsáhlých rozhovorů a výsledků pátrání v archivech a vypráví příběh plný cynismu a násilí. Ukazuje, jak je masivní koncentrace bohatství a moci v rukou hrstky lidí využívána k umlčování disentu a k projektování moci v zahraničí. 

Irreversible Damage. Abigail Shrier. Regnery Publishing; 276 stran; 28,99 USD

 

Kritický pohled na vzrůstající počet lidí (obzvláště dívek), kteří se v posledních letech identifikují jako trans. Kniha popisuje hrozící skandál kolem provizí z nevratné léčby poskytované teenagerům, ať už chirurgického, nebo farmaceutického rázu. Dle očekávání se jedná o kontroverzní práci, přesto v knize nenajdete ani špetku animozity.

Why the Germans Do It Better. John Kampfner. Atlantic Books; 320 stran; 16,99 libry

 

Zábavný a vyčerpávající chvalozpěv, který dokazuje, že německá kultura konsenzu a stability dala mezi demokraciemi náchylnými ke krizím vzniknout nebývalé houževnatosti. Navzdory hravému názvu – autor jím popichuje rodnou Británii – se nevyhýbá ani problémům, s nimiž se musí Německo vypořádávat, od skřípějící infrastruktury po unavenou zahraniční politiku. 

Twilight of Democracy. Anne Applebaum. Doubleday; 224 stran; 25 USD

 

Historička zabývající se komunismem s velmi dobrými kontakty přináší ve směsi osobních anekdot a analýz kvalitně pospojované dějiny pádu mezinárodní liberální koalice, jež vznikla za studené války. Bystrý vhled do vzestupu autoritářského populismu.

Životopisy a paměti

Black Spartacus. Sudhir Hazareesingh. Farrar, Straus and Giroux; 464 stran; 30 USD

 

Ústřední postava této perfektně fakty podložené knihy se narodila jako otrok a vyrostla ve vůdčí osobnost haitského povstání v roce 1791, jehož ozvěna se nesla celým světem. Z fragmentárních záznamů vycházel Toussaint Louverture dosud nejasně, tato rekonstrukce vzdává zasloužený hold jeho politickým, vojenským a intelektuálním úspěchům.

A Promised Land. Barack Obama. Crown Publishing Group; 768 stran; 45 USD

 

V popisu autorova nástupu do Bílého domu a několika prvních let, která v něm strávil, se vám dostane jen špetky vyřizování účtů a velké porce introspekce. Místy snad až příliš hloubavá a uvážlivá kniha je mimo jiné připomínkou, že čtyřiačtyřicátý americký prezident je jedním z nejlepších spisovatelů, kteří kdy tento úřad zastávali.

Kiss Myself Goodbye. Ferdinand Mount. Bloomsbury; 272 stran; 30 USD

 

Nesmírně zábavné vyprávění o bizarní, multibigamní a patologicky vynalézavé tetičce ze zchudlé britské nejvyšší třídy před druhou světovou válkou a po ní. Částečně detektivní příběh, částečně sociální historie se přesouvá ze zadních uliček Sheffieldu do Claridges.

Historie

Underground Asia. Tim Harper. Harvard University Press; 864 stran; 39,95 USD

 

Vynikající studie asijských revolučních hnutí v prvních desetiletích 20. století ukazuje, jak se v sotva postřehnutelných puklinách říší vynořuje kolektivní vědomí – v nejhlubším podpalubí parních lodí, v přístavních noclehárnách a v londýnských a pařížských radikálních kruzích. Západní ideje zamířily do Asie, kde podryly koloniální vládu. Podle autora měli revolucionáři zásadní pravdu v tom, že Asie leží „na prahu budoucnosti lidstva“.

A House in the Mountains. Caroline Moorehead. Harper; 416 stran; 29,99 USD

 

Poté, co se Itálie v roce 1943 vzdala Spojencům, zemřelo na jejím severu na 80 tisíc partyzánů bojujících za svobodu proti fašistickým loajalistům a jejich nacistickým stoupencům. Kniha přetváří důkladný výzkum v podmanivý příběh čtyř žen, které se na tomto boji podílely.

Alaric the Goth. Douglas Boin. W. W. Norton; 272 stran; 26,95 USD

 

Dějiny obvykle píší vítězové, ale zničení Říma podstatně méně vzdělanými Góty v roce 410 je výjimkou. Barvitý portrét města a říše v pátém století přináší pohled z gótské strany. Bohatí Římané žili v přepychu, zatímco Gótové trpěli v otroctví. Jejich vůdce Alarich sloužil v římské armádě – dokud se neobrátil proti svým utlačovatelům.

India’s Founding Moment. Madhav Khosla. Harvard University Press; 240 stran; 45 USD

 

Působivá připomínka úspěšného zrodu Indie jakožto demokratické republiky. Genialita její ústavy dokázala po sedm desetiletí udržet zemi na cestě míru a (mírného) růstu. Za vlády Naréndry Módího ji však sužuje eroze. 

Fikce

Shuggie Bain. Douglas Stuart. Grove Press; 448 stran; 17 USD

 

Silný příběh o dospívání odehrávající se v 80. letech minulého století v Glasgow získal letošní Bookerovu cenu. Přestože ústřední postava je se svými neobvyklými názory na svět okouzlující, v emočním centru knihy se nachází „rozpadající se matka“ Agnes, jejíž naděje tragicky zadupe do prachu alkoholismus.

My Dark Vanessa. Kate Elizabeth Russell. William Morrow; 384 stran; 27,99 USD

 

Titul pochází z románu Vladimira Nabokova a příběh, jenž částečně připomene „Lolitu“, vypráví o zasvěcování a zneužívání pubertální dívky učitelem ve středním věku. Silný příběh, který bude rezonovat u mnoha žen a který by si skutečně měli přečíst muži.

The Ministry for the Future. Kim Stanley Robinson. Orbit; 576 stran; 28 USD

 

Klimatická změna je pro romanopisce notoricky obtížné téma – tohle je jedno z jeho nejdůležitějších zpracování za dlouhou dobu. Mezivládní orgán vedený bývalým irským ministrem zkoumá metody terorismu, geoinženýrství a centrálního bankovnictví ve snaze odvrátit katastrofu. Kniha, která místy působí děsivě a jindy jako by se téměř vymykala kontrole, je poháněna optimistickou a zároveň iluzí zbavenou vizí budoucnosti.

Homeland Elegies. Ayad Akhtar. Little, Brown; 368 stran; 28 USD

 

Strhující, částečně autobiografický příběh o tom, jaké to je, dospívat jako Američan pákistánského původu v době po 11. září a za vlády Donalda Trumpa. Autor, dramatik a držitel Pulitzerovy ceny, se snaží poprat s ambivalentností islámu, permanentními pocity vykořeněnosti a riziky materiálního úspěchu.

The Perfect Nine. Ngugi wa Thiong’o. The New Press; 240 stran; 23,99 USD

 

Většina spisovatelů ztrácí s věkem energii a invenci. To ovšem není případ dvaaosmdesátiletého keňského autora tohoto svěžího, kouzelného románu. Svižným blankversem vypráví o úplně prvních Kikujích a jejich vášnivém vztahu k Mount Kenya, domovu jejich boha Ngaie.

Kultura a názory

Mozart: The Reign of Love. Jan Swafford. Harper; 832 stran; 45 USD

 

Mozartovy skladby, konstatuje tento výjimečný popis jeho života a díla, vykazují „onen druh nenucené dokonalosti a lehkosti, že působí, jako by se snad napsaly samy“. Z tohoto vyprávění vychází Mozart jako v podstatě šťastný člověk, génius s přetrvávajícím dětinským smyslem pro humor. Autor, sám skladatel, koření vyprávění pronikavými exkurzy do hudby.

Time of the Magicians. Wolfram Eilenberger. Překlad Shaun Whiteside. Penguin; 432 stran; 30 USD

 

Vznosné myšlenky a bídná politika se setkávají v tomto živém skupinovém portrétu čtveřice revolučních, německy hovořících filozofů 20. let minulého století. Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin a Martin Heidegger uhranutě shlíželi do poválečné kulturní propasti. A Heidegger do ní jako loutka nacistů skočil. Jediný, kdo neztratil hlavu a zachoval si lidskou slušnost, byl liberál a „myslitel možného“ Ernst Cassirer. 

Věda a technologie

The End of Everything (Astrophysically Speaking). Katie Mack. Scribner; 240 stran; 26 USD

 

Vesmír měl svůj začátek a jednoho dne dospěje do svého konce. Autorka s využitím nejnovějších fyzikálních poznatků zkoumá možnosti soudného dne. Navzdory vážnému tématu kniha příjemně plyne, mimo jiné i díky mnoha eklektickým odkazům (od Shakespeara po Battlestar Galacticu). A běžný čtenář se neztratí ani při probírání vědeckých témat.

The Human Cosmos. Jo Marchant. Dutton; 400 stran; 28 USD

 

Od úsvitu lidské civilizace inspirovaly hvězdy a další nebeské úkazy náboženství, umění i vědu. Tato kniha přivádí čtenáře k zamyšlení nad tím, jak lidskou kulturu fascinace nebem formovala a stále ještě formuje.

Apollo’s Arrow. Nicholas Christakis. Little, Brown; 384 stran; 29 USD

 

Přední sociolog a vědec přemítá o dějinách morových ran a o tom, jak některé země v reakci na covid-19 selhaly. Tvrdí, že pandemie není jen biologická, ale také sociologická záležitost: viry mutují, mění se ovšem i lidské chování.

Byznys a ekonomika

No Rules Rules. Reed Hastings a Erin Meyer. Penguin Press; 320 stran; 28 USD

 

Neomezená dovolená a žádné formální limity na výdaje znějí jako recept na korporátní chaos. V poučné a na poměry generálních ředitelů mimořádně čtivě napsané knize vysvětluje šéf Netflixu – spolu se svým spoluautorem –, jak dospěl k těmto a dalším radikálním manažerským pravidlům a proč nejsou tak praštěná, jak by se mohlo zdát.

The Price of Peace. Zachary Carter. Random House; 656 stran; 35 USD

 

Skvěle napsaný portrét Johna Maynarda Keynese sleduje vývoj jeho uvažování o politické ekonomii. Nově uspořádává jeho příspěvek intelektuálnímu životu 20. století poučnějším a jeho myšlenkám věrnějším způsobem než většina výkladů ve školních učebnách.

Fully Grown. Dietrich Vollrath. University of Chicago Press; 296 stran; 27,50 USD

 

Rozsáhlá originální studie zpomalení amerického ekonomického růstu v posledních desetiletích. Autor je přisuzuje vyčerpání výnosů z rozšíření vzdělání, začlenění žen mezi pracovní sílu a přesunu směrem ke službám v důsledku bohatnutí obyvatel. Tyto trendy jsou vítané; podle něj znamená nedostatek nízko visícího ovoce to, že jsme je všechno úspěšně očesali.

Open: The Story of Human Progress. Johan Norberg. Atlantic Books; 448 stran; 24,95 USD

 

Podle této knihy závisí pokrok na otevřenosti, která ovšem vyvolává prudkou reakci, neboť lidé v sobě mají hluboce zakořeněný odpor k rychlé změně. Autor předkládá strhující příklady ze všech kontinentů a období a knihu uzavírá v příhodně optimistickém duchu. Poslední roky byly svědky vzestupu populistických demagogů, kteří chtějí vytáhnout padací mosty – takoví vůdcové však nevyhnutelně o svou moc přijdou, protože na poli vládnutí jsou zcela neschopní.

© 2020 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.