Nejisté miliardy z evropských fondů. Firmy stahují žádosti

Tatra, Třinecké železárny, Lovochemie či elektrárny ze skupiny EPH. Letos výrazně přibývá firem, které stáhly žádost o dotaci z programů EU.

Nejisté miliardy z evropských fondů. Firmy stahují žádosti
Jedním z největších podpořených projektů je odsíření bloků uhelné elektrárny Mělník I. Díky němu bude elektrárna dále vyrábět teplo pro část Prahy i další města. | Tomáš Novák týdeník HROT

Schválení dotace ze strany správce příslušného evropského programu ještě neznamená, že zájemce peníze skutečně dostane. Naopak, při pohledu do přehledu udělených dotací, který každý měsíc publikuje ministerstvo pro místní rozvoj, lze nalézt čtyři desítky velkých projektů v hodnotě přes 100 milionů korun, jež nebudou realizovány. Doplňují je stovky menších projektů se stejným osudem. Předčasně je ukončil buď příjemce peněz, nebo řídicí orgán dotačního programu.

Největším staženým projektem jsou opatření na snížení energetických ztrát ve společnosti Tatra Trucks v celkové hodnotě 1,2 miliardy korun a s předpokládanou dotací 370 milionů korun. „Tatra nestáhla žádosti kvůli vnějším vlivům, ale z interních důvodů. Došlo k posunutí několika investičních projektů v čase, protože kapacity Tatry byly vytíženy projekty pro zákazníky a souběh několika investic zároveň by komplikoval výrobu,“ vysvětluje tiskový mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek.

Dva velké projekty na ekologizaci výroby musely předčasně ukončit Třinecké železárny. „Důvodem ukončení projektů je změna přístupu k technologii výroby aglomerátu v návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu, kterou předložila Evropská komise v prosinci 2019. Podmínky z ní vyplývající nás vedou k transformaci výrobních procesů s cílem omezit emise skleníkových plynů,“ odpovídá mluvčí Třineckých železáren Petra Macková.

Lovochemie letos v červenci stáhla žádost o 50milionovou dotaci na projekt inovativní výroby směsného roztoku síranu amonného, což je základní surovina pro výrobu sirných hnojiv. Tady může mít rozhodnutí souvislost s rozhodnutím Evropské komise, která odmítla proplatit všechny projekty firem z holdingu Agrofert. Důvodem je konflikt zájmů Andreje Babiše, který nemůže být současně premiérem a příjemcem dotací na byznysové aktivity.

Zpřísnění postoje Evropské unie k uhelné energetice a rostoucí ceny emisních povolenek pravděpodobně stojí za stažením některých projektů na modernizaci a ekologizaci starých elektráren. Konkrétně se to týká plánovaných investic v elektrárně United Energy na Mostecku a do dvou bloků Elektráren Opatovice, které chystala skupina EPH. Totéž platí pro snižování emisí v Elektrárně Tisová, jež patří Sokolovské uhelné.

Počet stažených žádostí o eurodotaci výrazně vzrostl během letošního roku, souvislost to může mít i s epidemií koronaviru a útlumem ekonomiky. „Aktuálně provádíme rozsáhlou revizi všech aktivních projektů a zjišťujeme, u kterých budou příjemci žádat o proplacení dotace ještě v tomto roce a u kterých budou realizaci z objektivních příčin naopak prodlužovat, či dokonce ukončovat,“ říká mluvčí vládní Agentury pro podnikání a investice Jana Náchodská.

Kdo naopak uspěl a dotaci na modernizaci, rozšíření či ekologizaci svého podniku dostane? To se dozvíte v novém vydání týdeníku Hrotu, které vyšlo v pondělí 7. prosince.