Nasušili, tak pokrývají

Ovoce v sousedovic zahrádce vypadá vždy zralejší, nicméně s pomocí poskytovanou podnikatelům a živnostníkům v Německu se opravdu nemůžeme srovnávat.

Zvlášť ne teď, když spolková vláda pod tlakem protahující se uzávěry ještě podstatně vylepšila kompenzační platby pro postižené podniky. Ona i ta původní forma tzv. překlenovací pomoci byla štědřejší než u nás, protože ji mohly čerpat podniky s poklesem tržeb hlubším než 30 procent, jimž pokryla 40 procent fixních nákladů, tedy plateb trvalé povahy, jež nejsou závislé na obratu. Při poklesu obratu v rozmezí 50 až 70 procent to bylo 60 procent a nejpostiženějším firmám, které se propadly o více než 70 procent, vláda hradila dokonce 90 procent fixů.

Pro srovnání: V Česku je nově zaváděná podpora nastavena na výpadek nad 50 procent tržeb a úhrada na 60 procent tzv. nepokrytých nákladů. Jinak řečeno, na podporu nedosáhnou firmy s méně než polovičním výpadkem tržeb a ty nejpostiženější nedostanou zdaleka tolik, co v Německu.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit