Modernizace D1 letos končí. Aktuálně se otevřel úsek č. 2 Mirošovice – Hvězdonice

D1 je nejstarší a nejdelší dálnice u nás a zároveň historicky první dálnicí Československa. Klíčová spojnice mezi Čechami a Moravou, která propojuje Prahu, Brno a Ostravu je nejvytíženější v rámci celé dálniční sítě. 

Modernizace D1 letos končí. Aktuálně se otevřel úsek č. 2 Mirošovice – Hvězdonice

Historie pověstné „dé jedničky“ sahá až do 30. let 20. století a původně měla být dopravní osou celého Československa.

Významná dopravní tepna zažila největší nárůst provozu v 90. letech, kdy došlo k rychlému rozvoji automobilismu a tranzitní dopravy. Původní úseky ale byly konstruovány na nižší povolenou maximální rychlost, než je ta současná. Navíc jsou vedené v relativně vysoké nadmořské výšce, kde zejména v zimním období dochází často k nepříznivému počasí, což vede nejen k vyšší nehodovosti, ale má značný dopad i na stav vozovky samotné. Dálnice D1 je rovněž zásadní tepnou pro mezinárodní tranzitní dopravu. Je spojnicí mezi Německem a střední a východní Evropou.

Právě z důvodu nárůstu vytíženosti D1 a její končící životnosti původních úseků, převážně mezi Prahou a Brnem bylo nutné přistoupit k její zásadní modernizaci. Projekt v úseku Mirošovice–Kývalka o celkové délce 161 km odstartovalo ŘSD ČR na jaře v roce 2013. Stavba spočívá v kompletním odstranění původního povrchu i podloží a vystavění nové dálnice ve stejné stopě za plného provozu, včetně všech silničních nadjezdů. Dále dochází k rozšíření vozovky o téměř metr na každé straně. 

Modernizace dálnice D1 se chýlí ke svému konci, v letošním roce se plánuje její dokončení. Na projektu se podílelo mnoho stavebních společností a jednou z nich je i největší stavební skupina u nás – EUROVIA CS. V rámci rekonstruovaných 161 km mezi Prahou a Brnem EUROVIA CS pracovala a stále pracuje až na 67,6 km. Celkem modernizovala až 8 úseků. Všechny dokončené modernizace byly vždy odevzdány v termínu či dříve, než bylo plánováno.

 

Na přelomu července a srpna navíc EUROVIA CS uvolnila trasu na úseku č. 2 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi.

Rekonstrukce mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi skončila

Modernizace, která začala na podzim 2018 byla nyní dokončena. Daný úsek je dlouhý 7,646 km (vyjma mostu Šmejkalka, který je vedený jako samostatná zakázka modernizace D1). Na trase se nachází 6 mostů, které prošly kompletní rekonstrukcí. Z celkového počtu se 5 nachází přímo v trase a 1 z nich je nadjezd. Zajímavostí v úseku je určitě instalace opláštění z ocelových sítí a mřížovin v celkové délce 1 000 m. 

„Modernizace D1 pro nás byla na svém začátku velkou výzvou, nyní je pro nás obrovskou zkušeností. Podíleli jsme se, a stále se podílíme na téměř polovině z 20 rekonstruovaných úseků. V letošním roce převážnou většinu prací na D1 v hlavní trase dokončíme. Chtěli bychom proto poděkovat všem svým partnerům za jejich spolupráci i řidičům za jejich trpělivost. Jsme hrdí na to, že jsme všechny svěřené úseky odevzdali řidičům ve stanovených termínech nebo i dříve,“ říká Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.