Modernizace a transformace. MTX Group zakládá energetickou divizi MTX Renewables

Česká průmyslová skupina MTX Group Petra Otavy bude v horizontu následujících šesti let investovat více než 7,5 miliardy korun do udržitelných projektů, modernizace a zelené transformace svých podniků a technologií.

Modernizace a transformace. MTX Group zakládá energetickou divizi MTX Renewables
Petr Otava | foto Hynek Glos, týdeník Hrot

Chytrá výroba či investice do nových technologií, obnovitelných zdrojů energie, recyklace a cirkulární ekonomiky. To jsou klíčové pilíře rozvoje celé skupiny, za kterou bude nyní zodpovídat právě MTX Renewables. Jedná se o ukázkový a unikátní přístup v rámci dekarbonizace a modernizace české průmyslové společnosti.

Skupina se vedle toho zaměří na výzkum a vývoj nových technologií, jako je výroba nízkoemisního syntézního plynu a následné zachycování vodíku z průmyslových odpadů, zejména plastů. Pomoct jí v tom mají i partneři ze Spojených států, kteří mají s touto oblastí více než pětadvacetiletou zkušenost. 

„Skupina MTX Group se zavázala k ambicióznímu plánu tvořit moderní průmysl 21. století s vysokou přidanou hodnotou. Ten potvrzují i naše plánované investice ve výši 7,5 miliardy korun do udržitelných projektů, modernizace a zelené transformace našich podniků a technologií. Klíčovými pilíři našeho rozvoje jsou investice do nových technologií, obnovitelných zdrojů energie, recyklace a cirkulární ekonomiky. A naše nově založená energetická divize MTX Renewables bude hrát při naplňování této strategie zásadní roli,“ řekl Ondřej Douša, CEO a předseda představenstva MTX Renewables.

MTX Renewables a solární, vodní a větrná energie 

MTX Group prostřednictvím MTX Renewables momentálně připravuje 5 projektů fotovoltaických elektráren o výkonu 60 MW, do kterých investuje přibližně 1,2 miliardy korun. Konkrétně půjde o kombinaci střešních instalací a solárních parků s využitím bateriových systémů. Předpokládaný termín zahájení výstavby je přelom let 2023/2024 a jednotlivé investice půjdou postupně do realizace v následujících pěti letech. Zároveň jsou v plánu i další dva projekty solárních elektráren o výkonu 30 MWh. 

Fotovoltaické parky vyrostou na Bruntálsku v okolí závodů ALINVEST Břidličná a lokální pobočky Strojmetal Aluminium Forging. Získanou energii využijí průmyslové výroby, aby pokryly co nejvíce své energetické spotřeby, snížily uhlíkovou stopu a zvýšily svou energetickou soběstačnost. Přebytečná energie poputuje do společností MTX Group v jiných částech České republiky.

MTX Renewables plánuje získávat energii i z vodních toků a větru podle konkrétních geografických a klimatických podmínek daného místa. Například ALINVEST Břidličná a Povrly Copper Industries u Ústí nad Labem jsou historicky umístěny poblíž vodních toků a voda je tak klíčovým prvkem výrobního procesu. V takovém případě se využijí i vodní zdroje a turbíny. Ambicí MTX Renewables je vybudovat také větrný park na Bruntálsku, který bude sloužit k zásobování energií v zimních měsících a vykrytí fotovoltaických elektráren v obdobích, kdy nemají pro výrobu energie světelné podmínky.

MTX Renewables a Henry Gas (Henry Cavendish = objevitel vodíku, Gas = anglické označení pro plyn)

Divize MTX Renewables vedle investic do obnovitelných zdrojů pracuje i na technologicky vyspělých a inovativních způsobech získávání energie. Cílem společnosti Henry Gas je získávat vodík z průmyslového a městského odpadu. 

„Jednou z našich hlavních priorit jsou obnovitelné zdroje energie – od solárních, vodních a větrných až po inovativní technologie jako výroba nízkoemisního syntézního plynu a zachycování vodíku z průmyslových odpadů. Abychom tuto vizi úspěšně realizovali, spolupracujeme s našimi americkými partnery, kteří mají v této oblasti více než pětadvacetiletou zkušenost. A to je jen začátek naší cesty k dekarbonizaci a modernizaci MTX Group. Jedním z našich cílů jsou například města, která pohání své autobusy vodíkem z komunálního odpadu, jenž pochází od lidí z místních domácností,“ dodává Douša.

Největší potenciál pro výrobu vodíku je podle skupiny v plastu, který se dnes vytřídí a znovu využije asi jen z jedné třetiny. Zbylých 70 % dnes putuje do spaloven a na skládky. Henry Gas vyvíjí unikátní technologii, jak z těchto odpadů vytvořit zdroj nízkoemisní energie. 

Získání vodíku z municipálního a průmyslového odpadu lze rozdělit do čtyř fází. První spočívá v práci se samotným odpadem a jeho zpracováním na tzv. tuhé alternativní palivo (TAP). Druhou fází je přeměna TAP na materiálové pelety, které jsou primárním vstupem do třetí fáze termochemického zpracování a rozkladu. Produktem třetí fáze, při které nedochází ke spalování, je nízkoemisní syntézní plyn obsahující zajímavý poměr vodíku. Čtvrtou fází je zachycení vodíku z plynu.

Nízkoemisní syntézní plyn je využitelný sám o sobě na hořácích podobně jako zemní plyn. Zejména v dnešní složité ekonomicko-politické době tím vzniká nezávislá alternativa k fosilním palivům, kterou lze vytvořit díky technologii Henry Gas z lokálně dostupných zdrojů. Jeho spálením na hořáku vzniká teplo, pára a energie. K zachycení vodíku každopádně zatím v rámci čtvrté fáze nedochází. Není po něm totiž na trhu dostatečná poptávka. Naopak tuhé alternativní palivo a materiálové pelety mohou už dnes doplnit fosilní paliva a být vhodnou alternativou k uhlí.

Vedle technologického vývoje hledá MTX Renewables partnery se vstupní surovinou – odpadem. Ambicí je partnerství s městy a jejich technickými společnostmi, které často nedisponují optimálním řešením pro konečné zpracování odpadu.

V obecné rovině je třeba různé druhy odpadu, včetně toho municipálního a průmyslového, dobře a efektivně zpracovávat. Skládkování není ekologicky udržitelné. Jako metoda zpracování odpadu, která byla kdysi dominantní, je nyní ve 21. století považována za nevhodnou a postupně v rámci EU dochází k její regulaci. V některých státech, jako je Rakousko, je skládkování odpadu již dnes zakázáno a postupně se toto omezení rozšiřuje do dalších států.