Mlhavá cena za Počerady

Dohodnutá kupní cena 2,5 miliardy korun se zdá být nízká, díky kompenzaci za pracovní kapitál však může ČEZ získat celkem až devět miliard.

Mlhavá cena za Počerady
Elektrárna Počerady | David Tramba

Na první pohled to vypadá jako nízká cena z podzimního výprodeje elektráren. Vršanská uhelná z podnikatelské skupiny Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače má skupině ČEZ zaplatit za Elektrárnu Počerady 2,5 miliardy korun. Přitom jen vlastní kapitál prodávané firmy dosahuje výše 7,9 miliardy korun a zisk za loňský rok se vyšplhal na 405 milionů korun. 

Pohled do účetních výkazů Elektrárny Počerady za rok 2019 ukazuje, že se jedná o velmi svéráznou společnost. Netto hodnota největší uhelné elektrárny v Česku (včetně pozemků) dosahuje pouze jedné miliardy korun. Hlavní položku aktiv představuje pohledávka za mateřskou společností ČEZ ve výši téměř osm miliard korun. Jedná se o volnou hotovost, kterou ČEZ z dceřiné firmy stáhl a nakládá s ní dle potřeby v rámci celé skupiny; odborně se tomu říká cash-pooling.

Co tedy ČEZ udělá s osmimiliardovou půjčkou? Bude ji muset vracet? Podle vyjádření tiskového oddělení ČEZ nikoli. „Celková kupní cena se rovná součtu 2,5 miliardy korun za elektrárnu a stavu pracovního kapitálu ke dni vypořádání, tedy ke dni 31. 12. 2020. Celková kupní cena tak bude výrazně vyšší,“ odpověděl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Pracovní kapitál, což je rozdíl mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy, je v případě Elektrárny Počerady mimořádně vysoký, v současnosti se podle vyjádření ČEZ pohybuje mezi šesti a sedmi miliardami korun.

Co se týká cash-poolingu, má být ke dni prodeje zrušen. Peníze zůstanou na účtu mateřské společnosti ČEZ, která tedy nic vracet nebude. Fakticky to znamená, že ČEZ z prodeje elektrárny získá zhruba devět miliard korun. Jde o 2,5 miliardy v hotovosti a zbytek formou odpuštění půjčky. Mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová na dotaz, zda tato čísla sedí, uvedla, že s ohledem na podmínky transakce nemůže poskytnout bližší informace.

Podle původní dohody měla Sev.en Energy převzít Elektrárnu Počerady až v lednu roku 2024. Dne 22. října ČEZ a Sev.en oznámily, že se prodej největší uhelné elektrárny v Česku o výkonu tisíc megawattů uskuteční o tři roky dříve. Rychlejší termín otevírá cestu k rekonstrukci a ekologizaci tohoto energetického zdroje, aby vyhověl přísnějším emisním limitům požadovaným Evropskou unií.