Začínající zemědělci přicházejí kvůli Babišovi o dotace, tvrdí sedláci

Úřad dočasně pozastavil administraci podpory některým zemědělcům. Důvodem jsou nejasnosti kolem střetu zájmů Andreje Babiše.

Začínající zemědělci přicházejí kvůli Babišovi o dotace, tvrdí sedláci
Farmářské trhy - ilustrační foto | Tomáš Novák týdeník HROT

Podle Asociace soukromého zemědělství (ASZ) úřady otálejí s proplácením některých dotačních titulů zemědělcům. Příčinou je střet zájmů premiéra Andreje Babiše a nejistota, kterou prošetřování premiérova napojení na holding Agrofert vyvolává. To se má týkat například začínajících zemědělců. 

„Skutečnost, že Státní zemědělský a intervenční fond pozastavil z důvodu střetu zájmů premiéra proplácení žádostí o dotace právě začínajícím zemědělcům, je odsouzeníhodná především proto, že jde o zemědělské podnikatele bez jakékoli finanční rezervy, neboť do podnikání v oboru teprve vstupují,“ reagoval předseda ASZ Jaroslav Šebek. Asociace sdružuje především menší soukromé zemědělce. 

Podle Šebka se to týká těch farmářů, kteří nakoupili techniku v jedné z firem Agrofertu a následně požádali o proplácení dotace v rámci Programu rozvoje venkova. Společnosti Agrotec nebo Farmtec z holdingu patřícího do premiérova svěřenského fondu jsou přitom významnými hráči v dodávkách zemědělských technologií na tuzemském trhu.

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který v roce 2013 schvaloval spojení Agrofertu s Farmtecem, měla tehdy zmíněná společnost 15- až 25procentní tržní podíl v dodávkách technologie pro ustájení, napájení a krmení skotu a prasat a pěti- až 15procentní podíl u drůbeže. Je tak pravděpodobné, že mnozí začínající zemědělci opravdu pořizovali technologie právě tam. 

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), který výplatu zemědělských dotací administruje, potvrdil, že zpracování některých žádostí v druhé polovině července pozastavil. Důvodem byly právě nejasnosti kolem zákona o střetu zájmů a evropské legislativy. „Závazný právní výklad některých ustanovení citovaného zákona nebyl dosud realizován, aplikační praxe je nejednotná a v některých částech vyvolává nemalé interpretační potíže,“ reagovalo tiskové oddělení SZIF. Úřad ovšem dodal, že se jednalo jen o jednotky případů a v tomto týdnu administraci žádostí opět rozjel podle dosavadní praxe. 

Podle ASZ jsou však podobné opletačky demotivující pro další zájemce o podnikání v zemědělství, které nutně potřebuje generační obměnu. „Je přitom jasné, že do očí bijící obrovský střet zájmů Andreje Babiše se musí někde projevit, a současné pozastavení některých dotací může být pouze začátek,“ dodal Šebek.