Metr lesa za metr haly. CTP se hlásí k uhlíkové neutralitě

Logistický developer chce dosáhnout provozní uhlíkové neutrality v roce 2021.

Metr lesa za metr haly. CTP se hlásí k uhlíkové neutralitě
CTP Park | CTP

Klimatické změny ovlivňují stále více životy lidí, ale i fungování společností. V zahraničí už je mentální posun managementů firem k „zelené“ filozofii poměrně zřejmý, u nás je zatím spíše v zárodcích. Jako trend je ovšem uhlíková neutralita neoddiskutovatelná. „Opatření, která nyní korporace přijímají, jsou primárně reakcí na tlak vyvolaný ze strany spotřebitelů, aktivistů, akcionářů a konkurenčních firem,“ říká Chiara Essig, senior konzultantka v týmu JLL Upstream. A dodává: „Letos jsme již zaregistrovali několik nových závazků odrážejících intenzivní aktivismus a zvýšené povědomí veřejnosti.“

Rostoucí důraz na ekologičnost by se mohl podle ní projevit i v oblasti nemovitostí, protože nelze vyloučit, že společnosti budou mít zájem o pronájem pouze takových budov, které splňují nároky na udržitelnost. Pronajímatelé proto už dnes své nemovitosti připravují na budoucnost například jejich renovacemi a zřizováním nabíjecích stanic pro elektromobily. Jednou z firem, které se k provozní uhlíkové neutralitě přihlásily, je u nás společnost CTP, která patří mezi největší logistické developery. Chce jí dosáhnout už v roce 2021. 

Nezůstávejme jen na povrchu 

Jednou z cest má být například princip za každý metr čtvereční zastavěné plochy metr lesa navíc. „Dokážeme velmi dobře spočítat zabudovanou energii našich staveb. Víme, kolik uhlíku musíme na druhé straně ušetřit, respektive absorbovat, třeba právě pomocí výsadby zeleně nebo výstavbou obnovitelných zdrojů energií,“ říká Martin Vaidiš, který má v CTP na starosti udržitelný design.

Většina laiků si dnes podle jeho názoru udržitelnou budovu představí jako budovu pokrytou zelení. „Pro skutečné posouzení musíme jít hlouběji do čísel a použitých technologií, certifikátů materiálů o environmentálním dopadu apod. U industriálních nemovitostí se často hovoří o využití zelených střech, přitom již dnes víme, že intenzivní zelená střecha na střeše industriálního parku nebo logistické haly přináší i značné zvýšení uhlíkové stopy stavby v důsledku nutného zesílení konstrukce,“ vysvětluje Vaidiš. 

Elektrárny na střeše

Vaidiš je přesvědčen, že trendem, který stojí za to sledovat, je využití alternativních materiálů, například dřevěných prvků v konstrukci hal či recyklátu místo kameniva pro betonové prvky, a hledání pragmatické míry jejich aplikace.

CTP vedle uhlíkové kompenzace vlastního provozu pracuje na snížení uhlíkové stopy také pomocí údržby a vylepšení svých stávajících nemovitostí. Vedle výměny zdrojů osvětlení a vytápění se zaměřuje na snižování produkce odpadů, hospodaření s vodou, přesnější měření spotřeb a jejich optimalizaci. Připravuje také projekty pro instalaci fotovoltaických elektráren na střechy svých projektů o výkonu 15 megawatt-peak a výhledem až 250 MWp.