Mendelově univerzitě hrozí odebrání akreditace

Mendelova univerzita v Brně by měla přijít o akreditaci doktorských programů v oboru ekonomie. Rozhodla o tom rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Mendelově univerzitě hrozí odebrání akreditace
Mendelova univerzita v Brně | foto Profimedia.cz

O rozhodnutí rady úřadu informoval její předseda Robert Plaga. Důvodem jsou porušení zákona na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. „Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity,“ řekl Plaga.

Komisaři úřadu v Brně identifikovali řadu nedostatků, včetně opsaných závěrečných prací studentů. Kromě toho na škole panoval zmatek v dokumentaci a někteří studenti úspěšně ukončili studia za nestandardně krátkou dobu.

Akreditační úřad dříve rozhodl pouze o odebrání takzvané institucionální akreditace v doktorských studiích ekonomického zaměření. To znamená, že škola ke změnám a k zakládání nových studijních programů nepotřebovala souhlas úřadu. Toto rozhodnutí se však Mendelově univerzitě podařilo zvrátit u přezkumné komise. Nové rozhodnutí rady je širší: odebrána již nemá být pouze institucionální akreditace, ale rovněž má být odňata aktuálně platná akreditace pro studijní program ekonomika a management.

„Mendelova univerzita bere na vědomí dnešní rozhodnutí Národního akreditačního úřadu. Nyní však musí vyčkat na vyhotovení zápisu z jednání, a především oficiální písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí. Odůvodnění úřadu nepochybně umožní univerzitě rozhodnout o dalším postupu a nadále rozvíjet nápravná opatření započatá novým vedením univerzity,“ sdělil v prohlášení rektor univerzity Jan Mareš. Ten se ujal funkce na konci března 2022. Před ním školu vedla neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.

Univerzita se proti rozhodnutí rady může odvolat. V případě, že by neuspěla, budou současní studenti studijního programu doktorského stupně muset dostudovat na jiné vysoké škole s odpovídající akreditací. Bakalářských ani magisterských studentů se opatření nedotýká.