Konec kanceláří, jak je známe. Přichází éra „Edge to Office“

Koronavirus změnil pracovní návyky. Pandemie s sebou přinesla novou situaci jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Vládami přijatá výjimečná opatření tak mají nemalý vliv na pracovní životy miliard lidí.

Konec kanceláří, jak je známe. Přichází éra „Edge to Office“

Díky covidu-19 jsou už současná pracoviště méně o kancelářích a více o práci odkudkoliv. Globálním předpokladem přitom je, že jen málo zaměstnanců se vrátí ke svým původním návykům, tedy že už nebudou trvale pracovat pouze z kanceláře, ale ve větší míře budou pro výkon práce využívat své domovy, nebo místa, kde bude bezpečno a zároveň k dispozici spolehlivé a vysokorychlostní internetové připojení.

Společnosti po celém světě zjišťují, že vzdálená práce výrazně zvyšuje spokojenost a produktivitu členů týmu tím, že eliminují dlouhé, nákladné a únavné dojíždění do kanceláří. Důvody této kulturní změny jsou stále žádanější, protože koronavirová krize neskončila a přetrvává. Ve společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) si až 72 % zaměstnanců pracujících z domova kvůli pandemii přeje, aby takto mohli v budoucnu pracovat i nadále.

I samotní zaměstnavatelé si uvědomují výhody vzdálené práce z domova. Nemusí vlastnit či si pronajímat kanceláře v menších nebo hůře dostupných místech a při nabírání nových talentů – z důvodu čím dál tím více vyžadované možnosti práce odkudkoliv – otevírají společnosti dveře rozmanitější pracovní síle.

Společnost HPE studovala klady a zápory vzdálené práce dlouho před nástupem Covid-19. Jako společnost s 60 000 zaměstnanci, která pomáhá organizacím s využíváním technologií a dat k vývoji nových obchodních modelů, zapojením publika novými způsoby a zvyšováním provozní výkonnosti, dlouhodobě podporuje cíle společností, aby byly schopné svým zaměstnancům zvýšit produktivitu a udělat jim práci lepší. A to ať už pracují kdekoliv.

Novým kancelářským normálem je Edge to Office

Ve společnosti HPE už před vypuknutím pandemie až 60 % zaměstnanců fungovalo běžně mimo kancelář, což členové jednotlivých týmů oceňovali a nabídlo jim to flexibilní, ale vysoce produktivní pracovní podmínky. Tyto poznatky společnost HPE vedly k zavedení Edge to Office. Jde o nový program pro všechny, kteří pracují na dálku. Jeho prostřednictvím dochází ke změně způsobů pracovních návyků tak, aby byli flexibilnější a zároveň si poskládali den podle vlastních potřeb.

Je to jiný pohled na řízení vzdálené práce – takový, který je navržen tak, aby zdůraznil, že členové týmu jsou propojeni bez ohledu na to, kde se nachází jejich pracoviště.

 

Tento způsob sice vyžaduje odlišné způsoby řízení produktivity práce, ale jde o metodu, kterou by mohly trvale přijmout i jiné firmy. Základem je vyvinout takové pracovní prostředí, které by bylo funkční pro všechny členy pracovního týmu – tedy využít správné nástroje, zdroje a nastavit adekvátní zásady a postupy, které zajistí vzdálenou práci s pohodlným pracovním prostředím pro všechny. Tím, že dochází ke spojení původních a nových postupů, dochází k vytváření inovativních zkušeností, které zaměstnancům umožňují pokračovat v pracovních úkonech pro zákazníky a partnery, ať jsou kdekoliv.

Šest prvků, které jsou nutné k tomu, aby byly zaměstnanci v pracovních týmech využívající Edge to Office úspěšní:

1. Pracovní zázemí – každý potřebuje správné nástroje pro optimální pracovní výkon. V domácím pracovišti tak nemohou chybět stojany na notebooky, ergonomické židle, odpovídající technika pro audiovizuální spojení a samozřejmě výpočetní a tisková zařízení.

2. Konektivita – jde o druhý a možná nejzásadnější prvek. Vyžaduje propojení fyzických a virtuálních pracovních prostorů prostřednictvím technologií potřebných pro bezproblémový přístup a připojení k hybridnímu pracovnímu prostředí.

3. Spolupráce a produktivita – novým cílem je přeměnit tradiční fyzická pracoviště na kolaborativní centra, která umožňují členům týmu snadnou interakci bez ohledu na to, kde se nacházejí. Chybět nemohou videokonferenční systémy a další softwarové nástroje pro spolupráci.

4. Health & Wellness – tento prvek členům týmu v celém podniku zajišťuje přístup k informacím a možnostem, které podporují duševní zdraví a fyzickou pohodu. Je to obzvláště důležité pro ty, jejichž životní styl se dramaticky změnil kvůli práci z domova a zároveň nutnosti pečovat o druhé, jako jsou děti vzdělávající se distanční výukou nebo starší rodiče.

5. Social & Lifestyle – sociální vazby a pocit, že každý ze zaměstnanců je součástí firemní kultury jsou důležité pro všechny, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pomocí mnoha stejných nástrojů, které umožňují vzdálenou spolupráci, mohou společnosti prostřednictvím virtuálních nástrojů poskytovat informace pro další rozvoj kariéry.

6. Podpora – aby se zaměstnanci pracující z domova necítili oddělený od HR a IT zdrojů, měly by společnosti implementovat helpdesk nebo virtuální asistenty, aby eliminovaly případné čekání zaměstnanců na vyřízení jejich požadavků.

Velká příležitost pro budoucnost

Edge to Office představuje evoluci toho, jak přemýšlíme o práci – od školení až po postupy, které zdůrazňují rozmanitost a začlenění ve firmách. Díky správně nastaveným podmínkám se ve společnosti HPE více než 70 % zaměstnanců při práci z domova cítí stejně – nebo více – produktivně. V souvislosti s tím, dvě třetiny z nich chce do budoucna trávit až 80 % své pracovní doby mimo kancelář.

Stane se tak práce z domova po pandemii Covid-19 trvalou součástí praxe na pracovišti? To ukáže čas. Ale prostřednictvím plánování a odhodláním vedoucích pracovníků bude fungování na pracovišti lepší pro všechny.