Vybrané články
z týdeníku The Economist

Komu vděčíme za demokracii? Přece penězům a žoldnéřům

Francouzský geochemik Francis Albarède přichází s provokativní teorií vzniku nejlepšího ze špatných způsobů vlády.

Komu vděčíme za demokracii? Přece penězům a žoldnéřům
Římské starověké mince, ilustrační foto | Shutterstock.com

Kdekdo je přesvědčen, že peníze kazí demokracii. Francis Albarède se naopak domnívá, že demokracie vůbec vznikla hlavně díky ražbě stříbrných mincí. Albarède je geochemik z École normale supérieure ve francouzském Lyonu. Jeho definice geochemie je nicméně o poznání širší, než jakou by razili mnozí jiní, a zasahuje až do politických a ekonomických dějin.

Právě dokončil projekt Evropské rady pro výzkum týkající se stříbra (Stříbrné izotopy a vzestup peněz). Studiem složení izotopů ve starověkých stříbrných mincích se pokusil zjistit, kde byl kov v minci obsažený vytěžen, a odvodit z toho vzorce toku tehdejšího obchodu.

Albarède na nedávné vědecké konferenci představil svou teorii o tom, že výroba malých stříbrných plíšků o víceméně stejné váze a čistotě vedla v šestém století před naším letopočtem k pádu oligarchů v desítkách řeckých městských států. A k jejich následnému nahrazení různými verzemi ideje, že by se všichni svobodní muži měli podílet na politickém zřízení, v němž žijí.

Lýdský vynález

Stříbro i svobodní muži podle jeho interpretace událostí vzešli z někdejšího zvyku Perské říše najímat Řeky jako žoldnéře. Existovala velká poptávka po hoplítech, těžce ozbrojených pěšácích, kteří v této době tvořili jádro řeckých armád a řada z nich našla později žoldnéřskou práci v neřeckých armádách. Často se pak stávalo, že bojovali proti jiným Řekům.

Obzvlášť velkým zájemcem o jejich služby byla v době svého válečného expanzivního úsilí, na konci šestého století, Perská říše, která často naverbovaným hoplítům platila inovativním způsobem v podobě stříbrných mincí. Ty vznikly na jednom z Peršany dobytých území, v Lýdii, a měly takovou podobu, aby se snadno přepravovaly a směňovaly. Jako platidlo je zavedl zakladatel Perské říše Kýros II.

Řada řeckých měst lýdský vynález převzala, což znamená, že mince pro ně nemohly být úplné novum. A když se válečníci vrátili domů – obrazně řečeno bohatí jako Kroisos, lýdský král, kterého Kýros svrhl –, vytvořili ambiciózní střední třídu, jež představuje sine qua non všech úspěšných revolucí. A pořádně rozhoupali politickou bárku. 

Oligarchové to ustáli

Výhody plynoucí z oběživa brzy uvítaly i další středomořské a blízkovýchodní oblasti, nedošlo tam však k prudkému přívalu peněz a jejich vlastníků, tím pádem se jim někdejší mocenské vrstvy dokázaly přizpůsobit. V řadě řeckých měst však tamější oligarchové nedokázali čelit vlně žoldnéřského stříbra, a vlády se tak chopili svobodní muži (nikoli ženy a otroci, pochopitelně – tak radikální tehdy nikdo nebyl).

© 2023 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com