Klaksony, píšťalky a přejeté husy. Když se u nás objevila obávaná obluda

Na počátku 20. století u nás začaly jezdit první automobily. Měly příšernou reputaci: smrděly, prášily, plašily koně, zabíjely zvířata a z lidí dělaly „v ráz mrtvoly“

Klaksony, píšťalky a přejeté husy. Když se u nás objevila obávaná obluda
ilustrační foto | Humoristické listy 23, roč. 46 (5. 6. 1903)

Pražské Humoristické listy publikovaly v červenci 1911 moderní pohádku s klasickými českými proprietami. Byla o hloupém Honzovi a městě potaženém „černým suknem“, které sužovala jakási „pekelná obluda“. Honza se rozhodl, že se s příšerou utká, a vůbec se neohlížel na řeči obyvatel města, kteří mu „vyprávěli o roztrhání těla, o potocích krve“.

Vyrazil proto za městskou radou, jež „denně takřka musela být doplňována za nešťastníky, kteří rovněž neušli rozsápání“, a vyžádal si od ní tak zvláštní pomůcky, že nad nimi všichni „mlčky kroutili hlavami“. Chvíli pak cosi zuřivě kutil na dvorku, a než skončil, „obluda zahubila další tři lidi“. To už byl ale Honza hotový. Sbil k sobě pár prken a napsal na ně: „Cesta automobilům uzavírá se pod pokutou od 20 do 100 korun!“ Ceduli poté upevnil na okraji města: „Vícekráte se tam obávaná obluda neobjevila. Černé sukno z města zmizelo.“

Benzinovému automobilu bylo tenkrát právě čtvrt století a měl příšernou reputaci. Existovaly už sice záchranky, autobusy, taxíky a mimořádně populární automobilové závody (jako jediné ze všech sportovních akcí dokázaly u nás počtem návštěvníků konkurovat sokolským sletům), ovšem naprostá většina lidí stále – a vcelku oprávněně – hleděla na automobilismus jako na protivnou, páchnoucí a krajně nebezpečnou kratochvíli boháčů.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit