Ježíš Kristus: Až do konce věků

„Jak vám bude sloužit ke cti, když budete mít rád jen ty lidi, kteří mají rádi vás?“ říká Ježíš Kristus

Ježíš Kristus: Až do konce věků
Ježíš Kristus | Shutterstock.com

Pozn. red. Experimentální rubrika Tardis využívá slavného stroje času britského (mimozemského) cestovatele Doctora Who. Jeho prostřednictvím necháváme promluvit muže a ženy z minulosti, kteří mají co říct k přítomnosti.

Syn Boží a rubrika Tardis seděli v předvečer (plus minus) narozenin prvně jmenovaného na hladině a debatovali o politice, jaderné fyzice i jeho vlastním zrození. Rozhovor byl redakčně krácen a upraven.

Co tady děláte?

Jsem ten, který žije. Byl jsem mrtev – ale podívejte se, jsem od té doby pořád naživu. A klíče od Hádovy říše mám taky já.

Myslel jsem spíš, proč jste tady? K čemu je dobré žít dva tisíce let a mít našlápnuto dál?

Dostal jsem k dispozici veškerou moc v nebi i na zemi. Jsem alfa a omega, začátek a konec, první a poslední. K mému otci se nikdo nedostane jinak než ­přese mne.

Teď mluvíte trochu jako kancléř Mynář. Člověk doufal, že nebude trvat dlouho a už o něm jakživ neuslyší.

Nenechte si kazit dnešek starostí o zítřek. O zítřek bude starostí dost i tak.

Pojďme zpět k vám. Ptal jste se někdy máti, jak to bylo doopravdy s vaším narozením? Duch svatý, rozumíte – to přece nejde brát vážně…

Když uvažujete v lidském kontextu, nic takového možné není. Ale v Božím kontextu je možné cokoli.

Budeme toho někdy schopni dohlédnout? Pochopit to? Vědou či vírou?

Člověk není schopen spatřit království Boží, dokud nedosáhne nového zrození.

Dobře. Ale dokud jsme tady – co vás to napadlo, nosit na zádech kříž, a ještě k tomu do kopce?

Moje jho je snadné a můj náklad lehký. Kromě toho jsem dobrý pastýř a dobrý pastýř dá za své ovce život.

Mezitím se z toho stalo úspěšné logo a vaše jméno se objevuje v lecjaké společnosti. Takový Silvio Berlusconi – další Říman – o sobě tvrdí, že je jako vy, s každým vyjde a každému odpustí. Souhlasíte?

Berlusconi… Snadněji projde velbloud uchem jehly než bohatý člověk do království Božího. Co je tomu chlapíkovi platné, že ovládl celý svět, když přitom ztratil svoji duši? Ale víte co? Jste-li sám bez viny, hoďte po něm kamenem jako první.

Tak ale přece nejde reálně žít, ne?

Podívejte se, milujte své nepřátele. Jak vám bude sloužit ke cti, když budete mít rád jen ty lidi, kteří mají rádi vás? Když se budete chovat slušně jenom k těm, kteří se chovají slušně k vám? I exekutoři mají své lidi, kteří je mají rádi.

Není třeba zlu čelit? Proč je vám milejší jediný napravený hříšník než devětadevadesát spravedlivých? Co si pak mají myslet ti, kteří celý život fungují, jak mají, když vy se pak raději věnujete odpadlíkům?

Pastýř, který má stohlavé stádo ovcí a jedna se mu zaběhne, těch devětadevadesát také opustí, aby tu jednu našel a přivedl zpátky.

Ale nevybízí to k dezinterpretaci? Říkáte třeba „dejte každému, kdo žádá“. Existuje podezření, že třeba některé dámy si to vysvětlují po svém.

Ale to funguje i obráceně. Také říkám, abyste žádali a bude vám dáno, ne? Klepejte na dveře a ony se otevřou.

No jo; nebo taky ne.

A co, chcete dokonalý život? Tak se seberte, prodejte svůj majetek a rozdejte ho chudým.

Jak vůbec vycházíte s otcem? Tuhle jste měl pocit, že vás nechal v bryndě, ale to se nějak urovnalo… Když to vezmete s odstupem, zhostil se podle vás své práce dobře?

Ale ano. I když všechna ta přikázání – nesesmilníš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš manželky a tak – jsou všechna shrnuta už v tom jediném – miluj bližního svého jako sebe sama.

Díky za rozhovor. Sbohem – nebo vlastně na shledanou, to tady vyjde tak nějak nastejno, ne?

Hlavně si pamatujte, že jsem pořád s vámi. Až do konce věků.