Jak středoškoláci plavou v daních

Už Benjamin Franklin říkal, že na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní. Na to první se můžeme připravit jen trochu. Na to druhé však zcela. Nejlepší by přitom bylo, kdybychom si na život daňového poplatníka zvykali už od mládí.

Jak středoškoláci plavou v daních
ilustrační foto | Tomáš Novák

Jak ale ukazuje nový průzkum ministerstva školství a poradenské společnosti BDO mezi středoškoláky, u nás se to moc nedaří.

Výzkumníci se ptali žáků na otázky jednodušší, jako co to vůbec daň je, i složitější – zda se vyznají v konkrétních daních. Středoškoláci dopadli neslavně. V průměru obdrželi 6,9 bodu z celkem dvanácti možných dosažených, což představuje zhruba 57procentní úspěšnost. U obecných otázek ještě středoškoláci celkem obstáli. U konkrétních daní ale pohořeli. Například na ty z oblasti daně z přidané hodnoty znala správnou odpověď pouhá třetina žáků. Odborníci z BDO výsledek středoškoláků okomentovali: „Není to povzbudivé. Je důležité posílit daňovou gramotnost již na střední škole.“

S tím nelze než souhlasit. Otázkou je, zda si někdo takové doporučení vezme k srdci. Po náletu progresivistů totiž české školy div že nekolabují pod náporem novinek a změn. Na užitečné věci jaksi nezbývá čas. Snad se tedy středoškoláci dostanou alespoň k nepovinné četbě, třeba k Murphyho zákonům. Jeden zní: „Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větším zločinem než krátit daňovou povinnost.“ Proč ne. Někteří si s tím vystačili celý život.