Jak se v Česku bude stavět?

Současný stav přípravy nového stavebního zákona pohledem právníka

Jak se v Česku bude stavět?
ilustrační foto | Tomáš Novák týdeník HROT

V Poslanecké sněmovně se v tuto chvíli projednává vládní návrh nového stavebního zákona. Tento návrh je přitom dlouhodobě terčem mnoha připomínek ze všech stran. Právě s ohledem na nejzásadnější připomínky poslanci rozhodli, že návrh zákona se bude dále projednávat ve znění komplexního pozměňovacího návrhu předloženého ze strany hospodářského výboru. V rámci druhého čtení, které proběhlo 1. 4. 2021, bylo načteno několik desítek dalších pozměňovacích návrhů. Zároveň bylo navrženo zamítnutí zákona, o kterém se bude též hlasovat během třetího čtení. To by mělo proběhnout v rámci dubnové schůze Poslanecké sněmovny, kde se definitivně rozhodne o osudu nového stavebního zákona.

Hlavním cílem připravované reformy stavebního práva je přitom zrychlení procesu povolování výstavby v České republice. Dle pravidelně publikovaných informací si Česká republika ve srovnání se zbytkem Evropy nevede v tomto ohledu dobře. Často se přitom uvádí, že pomalý povolovací proces je jedním z důvodů, proč se České republice nedaří dostatečně rychle realizovat společensky významné a komplikované projekty. Laická veřejnost si od zrychlení povolovacího procesu mimo jiné slibuje zvýšení počtu dostupných bytů, což by mělo v ideálním případě přispět ke snížení jejich ceny. Nyní je tak vhodný čas připomenout si, které připravované změny mají za cíl zajistit zrychlení povolování výstavby.

1. Změna organizace stavebních úřadů

Současné zákonné úpravě je často vytýkáno, že nedostatečně zajišťuje politickou nezávislost úředníků stavebních úřadů na politickém vedení příslušné obce nebo kraje. Jednotliví úředníci jsou totiž mimo jiné placeni příslušnými obcemi a kraji a často sídlí v budovách společně se zástupci obcí a krajů. Tito úředníci však v mnoha případech rozhodují o povolení projektů, o které žádají buď přímo příslušné obce nebo kraje, nebo na jejichž případném povolení či nepovolení mají příslušné obce nebo kraje vlastní zájem. Dle odpůrců současného nastavení v těchto případech mohou zástupci samospráv ovlivňovat rozhodování jednotlivých stavebních úředníků, a není tak zajištěna jejich nezávislost. Tento argument pak někteří účastníci použili za účelem zpochybnění zákonnosti příslušných povolení a zdržení celého povolovacího procesu.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit