Inovace v krakování má potenciál eliminovat většinu emisí chemického průmyslu

Inovace v krakování má potenciál eliminovat většinu emisí chemického průmyslu
Krakovací pec v Ludwigshafenu | foto BASF

Společnosti BASF, SABIC a Linde podepsaly společnou dohodu o vývoji a prezentaci řešení pro elektricky vyhřívané parní krakovací pece. Toto strategické partnerství může mít doslova přelomový význam pro celý segment chemického průmyslu: jeho záměrem je posunout chemickou produkci o mílový krok kupředu k vizi bezemisní ekonomiky.

Parní krakovací jednotky mají zásadní význam při výrobě základních chemikálií. Nacházejí se totiž úplně na začátku výrobního řetězce chemického průmyslu a zodpovídají za dělení složitějších uhlovodíků na jednodušší sloučeniny, tedy za výrobu základních chemikálií, jako jsou etylen, propylen či butadien. 

„Tato látková přeměna je značně energeticky náročná, protože reakce se provádí při teplotách kolem 850 °C. Doposud se k vytápění pecí používala fosilní paliva, BASF však spolu s partnery usiluje o jejich nahrazení elektřinou z obnovitelných zdrojů,“ říká Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice.

Při nasazení zelené elektřiny má nová technologie potenciál snížit emisní stopu procesu CO2 až o 90 %. Výroba základních chemikálií odpovídá podle kalkulací BASF přibližně za 70 % emisí chemického průmyslu. Snaha BASF, SABIC a Linde transformovat jeden z pilířů petrochemického průmyslu má proto potenciál snížit emise v rámci celého odvětví více než o 60 %, a tak pomoct naplnit vizi bezemisní ekonomiky, jak ji vytyčila Zelená dohoda pro Evropu. 

Zatímco BASF a SABIC do projektu přinášejí své know-how z oblasti chemických procesů a provozu parních krakovacích pecí, Linde poskytuje odborné znalosti týkající se vývoje a výroby technologií pro parní krakování.