Vybrané články
z týdeníku The Economist

Houbičky pro všechny

Oregon spustil pilotní projekt psilocybinové terapie. Studie naznačují, že psychedelika zabírají proti těžkým depresím.

Houbičky pro všechny
ilustrační foto | Profimedia.cz

Představte si, že plujete na lodi po řece, kolem dokola jsou mandarinkovníky a obloha nad hlavou je pomerančová – a společnost vám dělají certifikovaní odborníci, kteří vám konečně pomůžou překonat dosud neléčitelné deprese. První část věty odráží pohled na psychedelické drogy z dob Beatles. Druhá shrnuje novou průkopnickou metodu, která se začala používat v Oregonu a mohla by přinést vítanou změnu pro celou Ameriku, či dokonce svět.

V šedesátých letech se mělo za to, že psychedelické drogy uživatele dostávají do stavu netečnosti a blaženosti, který je – slovy jednoho z prvních propagátorů těchto látek, někdejšího harvardského psychologa Timothyho Learyho – stimuluje „se zapnout, naladit, vypadnout“. Morální panika, která následně zachvátila Spojené státy, bohužel utnula veškerý výzkum terapeutických možností psychoaktivních látek a přiměla federální vládu vyhlásit, že „mají vysoký potenciál ke zneužití a nemají žádné lékařské využití“.

FDA chválí a schvaluje

Toto hodnocení bylo mylné a éra americké morální paniky z drog snad konečně končí. Od začátku příštího roku budou obyvatelé Oregonu – díky referendu z roku 2020 a za podmínek, které se nyní pečlivě připravují – moci podstoupit terapii, při níž budou dostávat psilocybin, což je látka obsažená v „houbičkách“, například v lysohlávkách. Několik dalších států, včetně konzervativního Texasu, mezitím schválilo lékařský výzkum psychedelik. Příští rok by mohl americký lékový regulátor (FDA) schválit MDMA, tedy extázi, k léčbě posttraumatické stresové poruchy a léčbu těžkých depresí psilocybinem označil FDA za „průlomovou terapii“. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v současnosti provádí rozsáhlé testy psilocybinu k léčbě jinak nezvladatelných depresí.

Vstřícnější náhled na psychedelika je výsledkem nadějí, které se vkládají do jejich využití při léčbě nejrůznějších psychických onemocnění. Studií, které potvrzují jejich přínos, je zatím relativně málo, ale rychle jich přibývá. A přinášejí pozoruhodné výsledky. 

Zdá se, že psychedelika zmírňují řadu potíží, od depresí přes závislosti po posttraumatickou stresovou poruchu. Prozatím není jasné, jak přesně fungují, což je důvod, proč je zapotřebí důkladnější výzkum. Uživatelé uvádějí zvýšenou míru sounáležitosti, zmírnění úzkosti (zejména u smrtelně nemocných pacientům před koncem života) a úbytek depresivních symptomů. Zdá se, že tyto přínosy přetrvávají. V jedné studii uváděli dobrovolníci ještě čtrnáct měsíců po užití psilocybinu zvýšený pocit duševní pohody a přesvědčení, že požití drogy bylo jednou z nejsmysluplnějších věcí, jež v životě udělali.

Nejsou návyková ani smrtící

Je pravda, že ony uváděné zkušenosti jsou subjektivní a část těchto pocitů mohlo ovlivnit to, jak tito lidé očekávali, že na ně droga zapůsobí. Ale některé věci už o psychedelicích můžeme říct s jistotou. Nejsou návyková. Jejich přílišná konzumace může mít nepříjemné následky, ale není smrtelná. A pokud způsobí nějaké škody, týkají se jen osoby, která je požije. Přinejmenším – jak rozhodla pohodlná většina Oregoňanů, kteří v referendu v roce 2020 kromě legalizace psychedelik rovněž dekriminalizovali držení malého množství jakékoli drogy – by za jejich konzumaci neměl nikdo končit ve vězení.

Dosavadní zjištění jsou natolik slibná, že ospravedlňují oregonský experimentální program. Psilocybin bude dostupný jen v certifikovaných zařízeních s proškoleným personálem a po screeningu na kontraindikativní onemocnění, jako jsou schizofrenie nebo potíže se srdcem. Sníží se tak riziko a vytvoří síť profesionálů, kteří se mohou od sebe navzájem učit. Umožní to také lidem vybrat si prostředí, které jim nejlépe vyhovuje. Někdo může dávat přednost nemocnici, jiný raději zvolí přírodu. Psilocybin nemá nahradit konvenční terapie, ale doplnit je – mají-li z něj uživatelé vytěžit maximum, musejí tu zkušenost zabudovat do svého života.

Někteří pacienti mohou zjistit, že jim psilocybin nepřinesl to, v co doufali. Není to žádný všelék a oregonský program bude možná třeba upravit. Ale oregonští voliči si zaslouží pochvalu za střízlivý úsudek a uvážlivost, o něž byla americká drogová politika tolik let ochuzena. Oregonského příkladu by měli následovat další a začít s psychedeliky opatrně experimentovat. Naznačují ohromné možnosti. A v budoucnu by mohla ulevit lidem, kteří dnes musejí snášet nesnesitelné utrpení.

© 2022 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.