Firmy se díky nám přesouvají do cloudu a stávají se výrazně efektivnějšími

Firmy se díky nám přesouvají do cloudu a stávají se výrazně efektivnějšími
David Zeman, obchodní manažer INFOR pro střední a východní Evropu

Globální společnost INFOR působí ve 175 zemích světa a svá softwarová řešení poskytuje více než 67 tisícům zákazníků. V České republice její řešení využívají například společnosti Olma, Bike Fun International či Elektrizace železnic Praha. David Zeman, obchodní manažer pro střední a východní Evropu, v rozhovoru vysvětluje, jak komplexní řešení firemních podnikových systémů pomáhá společnostem z různých odvětví růst a naplňovat dlouhodobé strategické cíle. 

V Česku v posledních letech probíhá transformace směrem k průmyslu 4.0. Co firmy v této oblasti nejčastěji řeší?

Většina firem pochopila, že jim digitalizace dokáže v dlouhodobém horizontu ušetřit velké množství nákladů. Jedná se o investici do budoucna, která jim pomůže překonat složitější období, jako byl například nedávný lockdown. Firmy, které již částečně digitalizovaly, byly schopné fungovat víceméně bez zásadnějších omezení. Taková transformace by měla obnášet celkovou změnu myšlení, nejen pořízení nového softwaru. Proto se snažíme zákazníkům především pomoci optimalizovat firemní procesy a aplikovat best practice z odvětví. 

Co z toho pro firmy vyplývá?

Potřebu kompletní změny vnímají subjekty napříč všemi odvětvími, ať už se bavíme o IT, potravinářství, automotive, nebo strojírenství. Pokud se firmy chtějí v tomto směru posunout, musí začít klást požadavky na svoje systémy v dlouhodobějším horizontu, nejen převádět stávající procesy do nového řešení. Takový přístup jim pouze sebere možnost pružně reagovat na moderní trendy. 

Implementace standardizovaných procesů dokáže dát firmě potřebný prostor pro inovace. Pro nás jako poskytovatele vertikálních ERP řešení se jedná o mnohokrát opakovaný proces, který se s každým dalším užitím zefektivňuje. Proto nechceme být pro firmy „jen“” poskytovatel SW řešení, ale skutečný partner, který společnost dokáže rozvíjet a podpořit v kterémkoli cyklu života. 

Jak jim v tomto ohledu můžete pomoci?

Všechny firmy se do určité míry pokoušejí koupit si čas. Vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, nenabízí INFOR nic jiného než ověřené postupy, které se zákazníky nejprve diskutujeme a revidujeme tak, aby vyhovovaly danému odvětví a velikosti firmy. Následně navrhujeme komplexní řešení, které většinou obsahuje více, než jen finance a výrobu, ale třeba také možnosti užití umělé inteligence, využívání prediktivní údržby nebo úplnou digitalizaci jak směrem k zákazníkům, tak k agendám personálního řízení či obchodního oddělení, a dokonce i k dodavatelům a strategickým partnerům. 

Jak spolupráce a implementace vašeho cloudového řešení probíhají?

V první fázi zmapujeme procesy a zjistíme, které je možné digitalizovat, případně zefektivnit. Z našich zkušeností víme, že pro většinu zákazníků ve vybraných odvětvích pokrývá INFOR kolem 90 % veškeré funkcionality ve standardu, případně s potřebou minimálních úprav v podobě nastavování či větvení procesů. Zbylých 10 % je vždy otázkou způsobu řešení, a tak se snažíme držet většinu našich zákazníků s minimem customizací, ideálně úplně bez. V konečném důsledku mohou používat naše řešení v cloudu, tj. mají k dispozici vždy tu nejaktuálnější verzi našeho produktu a odpadají starosti s infrastrukturou a plánovanými upgrady. Navíc vzhledem k používání standardizovaných postupů, se významně zkracuje doba implementace a snižuje se její rizikovost. 

Můžete ilustrovat, jaké konkrétní výsledky vaše řešení přináší?

V rámci úvodního workshopu provádíme GAP analýzu, tudíž dokážeme indikovat potenciální úspory pro podnikové procesy, které se mohou pohybovat i v desítkách procent. Analytická studie Nucleus Research poukazuje na to, že každý dolar investovaný do řešení INFOR CPQ se v tříletém horizontu zhodnotí na ROI větší než 500 %. 

Pro více informací kontaktujte Davida Zemana na david.zeman@infor.com