Financování bude snazší

Záruka ZRS nabízí podnikatelům od září výhodnější podmínky

Financování bude snazší

Národní rozvojová banka (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) upravila s účinností od září letošního roku podmínky svého pilotního záručního programu zaměřeného na podporu investic českých firem v rozvojových zemích. Díky této změně by se měl českým firmám ještě více otevřít přístup k úvěrovému financování jejich projektů.

Základní podmínky programu Záruka ZRS zůstávají stejné. Firma, která investuje na rizikových trzích v rozvojových zemích a tuto svou investici financuje komerčním úvěrem, může od Národní rozvojové banky získat bankovní záruku. Podmínkou získání záruky je udržitelnost realizovaných investic, jejich rozvojový dopad a přidaná hodnota pro partnerskou zemi. Tu mohou představovat například nově vytvořená pracovní místa, transfer technologií a know-how, zavádění nových produkčních postupů či zlepšení životního prostředí.

Zapracované náměty

Od září 2021 došlo k úpravě podmínek tohoto programu, která by měla usnadnit přístup českých firem k úvěrům. „Na základě konzultací s partnerskými bankami a s firmami, které se o podporu v programu Záruka ZRS zajímaly, jsme posbírali náměty na možná vylepšení našeho záručního programu. Po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí jsme poté tři z těchto námětů do programu Záruka ZRS skutečně zapracovali,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva Národní rozvojové banky.

Hlavní změnou programu je, že záruka může nově krýt až osmdesát procent výše komerčního úvěru. Investice českých firem v rozvojových zemích jsou stále ještě novou a neznámou kapitolou a projekty tohoto typu představují pro komerční banky vysoké riziko. Protože Národní rozvojová banka přebírá svou zárukou větší část rizika na sebe, výsledkem by mělo být zlepšení dostupnosti úvěrů pro klienty a snížení požadavku na zajištění zbývající části úvěru, kterou záruka nepokrývá. Druhou změnou je zvýšení maximální výše záruky na padesát milionů korun, což umožní podpořit i větší projekty než doposud. 

 

Poslední změnou je, že mezi způsobilé výdaje investičního úvěru patří vedle pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku nově také nájmy a leasingy. Nadále však platí, že „běžné“ provozní výdaje spojené s realizací projektu mohou tvořit maximálně polovinu projektových nákladů, a tudíž minimálně polovinu projektových nákladů musí tvořit investice spojená s cílem dlouhodobého působení dané firmy na daném rozvojovém trhu.

Po pandemii zájem roste

Investice v rozvojových zemích stejně jako další segmenty ekonomiky tvrdě pocítily dopad globální pandemie covidu-19. Opakující se lockdowny a přetrvávající omezení cestování řadu připravovaných projektů odložily. „Situace se ale z pohledu firem začíná vracet do normálu a v posledních týdnech vidíme narůstající zájem společností o Záruku ZRS,“ uvedl k aktuálnímu stavu manažer programu Vilém Řehák.

Národní rozvojová banka se současně začíná připravovat na zapojení do evropských programů rozvojové spolupráce v novém programovém období 2021–2027. Aktuálně dokončuje nezbytné auditní šetření dle metodologie Evropské komise a ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a partnery na evropské úrovni začínají diskuse o možném zapojení banky do evropských iniciativ. „Smíšené financování, které kombinuje soukromé a veřejné prostředky na podporu rozvojových aktivit, je stále více trendem. Česká republika byla první zemí regionu, která začala využívat finanční nástroje v rozvojové spolupráci. Zapojení do evropských programů nám umožní podpořit i větší projekty v řádu stovek milionů korun,“ uvedl k budoucnosti náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.