Exportní banka je v zisku, ale málo úvěruje

Česká exportní banka se loni udržela v mírném zisku. Varující je pokles poskytnutých úvěrů, který loni nestačil na pokrytí ani jedné promile vývozu z Česka.

Exportní banka je v zisku, ale málo úvěruje
Česká exportní banka | Profimedia.cz

Je to mince o dvou stranách. Česká exportní banka (ČEB) je v posledních letech opatrnější a velké miliardové ztráty, které vykázala kvůli financování elektráren v Rusku a Turecku, se již neopakují. Na druhou stranu, podpora českých exportérů jaksi vázne. Objem profinancovaných úvěrů loni dosáhl jen 3,75 miliardy korun, což je třetí nejslabší výsledek za dobu existence ČEB. Méně banka úvěrovala exportéry jen v letech 1998 a 2016.

Jak lze vyčíst v právě zveřejněné výroční zprávě ČEB (https://www.ceb.cz/kdo-jsme/povinne-zverejnovani-informace/vyrocni-zpravy/), v minulosti banka podporovala české vývozce mnohem ochotněji. V období let 1999 až 2012 se objem poskytnutých úvěrů pohyboval zpravidla mezi 15 miliardami a 26 miliardami korun ročně, rekordní je částka 43,8 miliardy z roku 2010. Tato optimistická doba skončila po zjištění, že velkou část úvěrů zákazníci nesplácejí. Selhání se týkalo hlavně dodávek investičních celků – příkladem může být elektrárna Polarnaja v Rusku, elektrárna Yunus Emre v Turecku či ocelárna Slovak Steel Mills.

Vede Turecko

Za loňský rok banka ČEB profinancovala 81 obchodních případů, z toho 65 se týkalo malých a středních podniků. Co se týká geografického rozdělení, na hodnotě úvěrů 3,75 miliardy korun se nejvíce podílely dodávky do Turecka (34 procent), Ruska (19 procent), Senegalu (18 procent), na Slovensko (přes 12 procent) a do Iráku (7,7 procenta). Když uvážíme, že český export za loňský rok dosáhl více než 4,5 bilionu korun, tak příspěvek ČEB k jeho financování byl velmi omezený. 

Státem vlastněná ČEB zůstala loni v zisku, ale jeho výše v meziročním srovnání výrazně poklesla. 

Loňský výsledek dosáhl 66 milionů korun oproti 352 milionům v roce 2018. Snižující se objem poskytnutých úvěrů má totiž dopad na úrokové výnosy, jež meziročně klesly o jednu třetinu. Celková výše úvěrů v bilanci ČEB během loňského roku klesla z 52 na 38 miliard korun.