Esej: Hej, Slované!

Kravské žebro s vyrytými runami nalezené na starém slovanském sídlišti u Břeclavi je dalším důkazem toho, jak je legenda o praotci Čechovi naivní.

Esej: Hej, Slované!
ilustrace Vojtěch Velický

V 19. století se zdál svět jasný a srozumitelný. Nacionalismus byl ušlechtilou vášní a obrozenečtí historici vykopali mezi Slovany a Germány hluboký příkop. „Otec národa“ František Palacký o Germánech tvrdil, že „meč jim vládu zjednal, meč jim vzal ji zase“, a když jejich panství ve střední Evropě podkopali Attilovi Hunové, vystřídali je mírumilovní Slované: „Byliť národ pokojný, pilný, dobrosrdečný a neošemetný; hostinnosti šetřívali až přes míru; k zajatým a cizincům vlídněji se mívali.“ Samozřejmě i oni měli dle Palackého jisté drobné charakterové vady – například svéhlavost a nesvornost –, ale v jádru šlo o správné chlapíky.

Slovy jako „lidé krotcí, pokoje milovní“ nešetřil ani autor ve své době vlivných Slovanských starožitností Pavel Josef Šafařík, naopak německý historik Karl Penka z Mohelnice řadil Slovany mezi tmavé krátkolebé národy ugrofinského původu odněkud ze Skýtie, kteří se od dlouholebých germánských Árijců lišili nejen tělesně, ale také duševními vlastnostmi. Slovo „Čech“ odvozoval s pomstychtivou kreativitou od perského „Šaka“, kterým prý první Árijci označovali tmavé kočovníky z pustin, čímž prý měli na mysli barvu kůže i jejich černočerný, proradný charakter.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit