Elbridge Gerry: Lidé nestojí o ctnost

Život umí být ironický. Jméno Elbridge Gerryho (1744-1814), jednoho z Otců zakladatelů americké ústavy, muže nad jiné přesvědčeného o síle - a praktické nutnosti - kompromisu v politice, se vžilo jako součást názvu účelového překreslování hranic volebních okrsků, jedné z nejneférovějších předvolebních taktik, jaké většinový volební systém zná. Co si (nejen) o tom sám Gerry myslí, se jej ptala naše rubrika Tardis

Elbridge Gerry: Lidé nestojí o ctnost
LOC

Pozn. red. Experimentální rubrika Tardis využívá slavného stroje času britského (mimozemského) cestovatele Doctora Who. Jeho prostřednictvím necháváme promluvit muže a ženy z minulosti, kteří mají co říct k přítomnosti

Pomáhal jste Spojeným státům vzniknout, poté byl jste kongresmanem, guvernérem i viceprezidentem. Jak se politika od vašich dob změnila?

Změnila? Sotva. Z téhle prohnilé party bych snad měl zvlášť zmínit ty přiblbé čumily, kteří nikdy nevystoupají na hladinu úctyhodnosti, ale budou se pořád převalovat v bahně zkaženosti a korupce a jejichž jediný zájem je se pokud možno vyhnout jakékoli námaze. Ty, kteří by raději dojeli do pekla na trakaři, než by po vlastních dokráčeli do nebe.

Zjevně si o svých kolezích nemyslíte nic lepšího než před více než dvěma sty lety, když jste pomáhal vytvořit americkou ústavu. Nakonec jste ji odmítl podepsat, dokud nebude obsahovat Listinu práv. Proč?

Byl jsem čím dál více přesvědčený, že tak, jak byla ústava původně napsána, může vést - či téměř jistě povede - k občanské válce.

Tak to nakonec stejně dopadlo i s Listinou. Stejně tak to může dopadnout i dnes, nemyslíte? Proč se to opakuje podle stejného scénáře?

Zlo, které zažíváme, plyne vždy právě z excesů demokracie. Lidé nestojí o ctnost; jsou ve vleku těch, kteří předstírají vlastenectví.

V tehdejším klíčovém sporu o to, zda v USA převáží moc federální, nebo moc jednotlivých států, jste často přebíhal z jednoho tábora do druhého. Co vás vedlo k odporu vůči federalismu?

Vážně si myslíte, že bychom všichni měli podléhat rozhodnutí, řekněme, města Cincinnati, i kdyby v něm nakrásně byli všichni ofi cíři a významní občané? Jak snadné by pak bylo přejít od republikánské formy vládnutí k formě jiné, jakkoli despotické! Jak směšné by bylo zbavit se britské správy a vyměnit ji za správu stejně tyranskou, ne-li ještě podstatně tyranštější! To by možná naplnilo politické očekávání těch u moci, ale rozhodně by se to neslučovalo s důstojností a štěstím Spojených států.

Zřízení stálé armády jste odmítal z téhož důvodu?

Stále připravená armáda je jako stále připravený penis. Je jistě nositelem vnitřního klidu, ale pro okolí to může znamenat nebezpečí.

Exprezident Obama mluvil kriticky o lidech, kteří „lpějí na svých zbraních a na svém náboženství“. Vy jste prosazoval dodatek zaručující právo nosit zbraň, ale odmítal jste zakotvení Boha do ústavy. Proč?

Zákon nemůže stanovovat žádnou náboženskou doktrínu. Zato sebeobrana je základní přírodní zákon, jejž žádný další společenský zákon nemůže zrušit. Je bezprostředním darem Stvořitele a zavazuje každého k odporu vůči každému náznaku tyranie.

Také jste zahlížel na otroctví. Stojíte za svým tehdejším názorem i dnes?

Proč by černoši, kteří na Jihu nebyli než majetkem, měli mít hlasovacího práva více než jiné druhy majetku na Severu, třeba koně nebo dobytek? Nakonec jste se zasadil o to, aby se autoři ústavy dohodli na jakémsi kompromisu. Nestálo by to za to i dnes? Je nutné udělat ústupky na obou stranách a rozdíly nechat následovníkům. Když to neuděláme, nezklameme pouze Ameriku, nýbrž celý svět. Kromě toho, pokud se nedohodneme mezi sebou z vlastní vůle, nějaká cizí zbraň to jistě udělá za nás.

Jako guvernér v Massachusetts jste odsouhlasil vytvoření volebních okrsků tak, aby v nich měli převahu vaši kolegové republikáni. Jeden z nových okrsků vypadal jako salamandr a od těch dob se takové praxi neřekne jinak než gerrymandering. Vnímáte to jako nespravedlnost? Věnoval jste ideálu Spojených států prakticky celý život, i smrt vás zastihla na cestě do práce - ale vaše jméno figuruje de facto u podfuku na voličích…

Je povinností každého muže, i kdyby mu nezbýval než jediný den, aby ten den věnoval prospěchu své země.

Týdeník hrot

  • Bankrotáři: paralely příběhů Bárty a Mičky
  • Zabal to, Warrene! „Věštec z Omahy“ by měl odstoupit
Objednat nyní