Dobrý úmysl

Ministr školství Vladimír Balaš se rozhodl vyjádřit k tématu dezinformací. V dopise požádal ředitele a učitele, aby s žáky a studenty více řešili fake news ve veřejném prostoru. A vyvraceli je

Dobrý úmysl
Vladimír Balaš | foto Tomáš Turek, týdeník Hrot

Politik soudí, že děti v současnosti čelí zvýšenému tlaku na svou psychiku. „Otevírejte prosím s dětmi ve výuce intenzivněji i témata (ne)pravdivosti informací šířících se nejen o válce na Ukrajině, ale i o dalších důležitých tématech naší současné společnosti, upozorňujte je na cílené dezinformace a manipulace a rozvíjejte jejich schopnosti tyto manipulace rozpoznávat a kriticky je zhodnocovat,“ píše ministr. A jako ukázkové téma k hovoru zmiňuje vyhrocenou prezidentskou kampaň. „Například zprávy o možném zapojení České republiky do války a mobilizaci našich blízkých,“ připomíná politik.

Pedagogům politik zároveň navrhl několik internetových zdrojů, ze kterých mohou při svém výkladu o dezinformacích čerpat. Ředitelé a učitelé s ministrovým dopisem naložili různě. Někteří se podivili, proč jim takovou samozřejmost vůbec někdo píše. Jiní to uvítali. Pozoruhodná však byla reakce Petra Vrány, ředitele ZŠ a MŠ Troubky. „Pod rouškou boje s dezinformacemi je nám stále více podsouvána jediná pravda. Tyto snahy stále nápadněji připomínají indoktrinaci, jeden z typických projevů totality. (…) Mám proto pocit, že se dopisem, který nám do škol nyní adresujete, vracíme do minulosti, o níž jsme doufali, že je nenávratně pryč,“ odepsal ředitel ministrovi. Inu, i ve školství blbost kvete. A autor této glosy ponechá na kritickém myšlení čtenáře, zda je blbcem míněn pan ministr, či pan ředitel. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit