Distribuce energií může přinášet zajímavé zhodnocení. Na trhu je nový podfond CREDITAS ENERGY

Distribuce energií může přinášet zajímavé zhodnocení. Na trhu je nový podfond CREDITAS ENERGY

Kvalifikovaní investoři mohou nově využít růstového potenciálu české energetiky. Na trhu je totiž nově CREDITAS ENERGY, podfond SICAV. Jádrem jeho majetku je podíl v pěti energetických společnostech. Díky tomu má pozici čtvrtého největšího distributora elektrické energie v České republice. Zajímavé je i zhodnocení s pevně daným rozptylem, které může dosahovat až 6 % ročně.

Počáteční aktiva mají podobu podílů v pěti distribučních společnostech, které vyrábějí nebo distribuují energie, tedy elektřinu, plyn a teplo, případně s nimi obchodují. Ty vložila do podfondu UNICAPITAL ENERGY a.s. (UCED), která patří do skupiny CREDITAS a v energetice působí už od roku 2013. V současnosti má díky tomu fond čistou hodnotu vložených aktiv ve výši 910 milionů Kč. Po celé České republice jde o 108 distribučních soustav s více než pěti a půl tisíci odběrnými místy, do nichž ročně přitéká 1 TWh elektřiny a plynu. Tyto parametry dělají z CREDITAS ENERGY jednoho z největších distributorů v zemi. Podfond CREDITAS ENERGY bude navíc moci i nadále využívat služeb a sofistikovaného know-how, kterým disponuje skupina UCED.

„Zhodnocení fondu bude mít podobu růstu hodnoty akcií s tím, jak se budou zhodnocovat spravovaná aktiva,“ popisuje Richard Holešinský ze skupiny CREDITAS dodává: „Předpokládáme, že fond bude zajímavý hlavně pro konzervativní investory, kteří plánují držet akcie delší dobu a pro které bude atraktivní nastavení s pevně daným rozptylem růstu hodnoty.“ 

Cílem CREDITAS ENERGY  jsou hlavně projekty zásobující energií celistvá území s velkými odběry, jako jsou logistická centra, průmyslové podniky, administrativní budovy a celé rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou také poskytovatelé souvisejících služeb. Samotná oblast distribuce energie je díky regulovaným cenám za distribuci poměrně konzervativní. Roli hraje i fakt, že roční zhodnocení investičních akcií má předem daný rozptyl. V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií. 

Nabízíme dvě třídy investičních akcií. Premium investiční akcie (PIA) mají rozptyl zhodnocení 5,2 %* – 5,6 % ročně. Minimální vstupní investice je jeden milion Kč, další už mohou být od 100 tisíc Kč. Vstupní poplatek se pohybuje mezi 0 a 3 % dle smlouvy o úpisu. Výstupní poplatek postupně klesá s časem až na 0 % po uplynutí tří let od úpisu. Druhou třídou jsou Premium plus investiční akcie (PPIA), které nabízejí zhodnocení v rozmezí 5,6 %* – 6 % ročně a vyplatí se při větších investovaných objemech. Minimální první investice je 10 milionů Kč, další už od 100 tisíc Kč. Vstupní i výstupní poplatky jsou u PPIA nulové.


Disclaimer:

CREDITAS ASSETS SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p. a. u PIA a 5,6 % p. a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů. Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.

Týdeník hrot

  • Zdeněk Tůma: S bazukou se musí umět
  • Přežijí komunisté stovku?
Objednat nyní