Vybrané články
z týdeníku The Economist

Děkujeme, že kouříte

Zdá se, že kuřáci se covidem-19 nakazí méně často než nekuřáci. Může to naznačovat směr potenciální léčby.

Děkujeme, že kouříte
ilustrace Vojtěch Velický

Čtvrtina dospělých Francouzů kouří. Řadu lidí proto překvapilo, když vědci na konci dubna oznámili, že pouhých pět procent ze 482 pacientů nakažených covidem-19, kteří mezi 28. únorem 19. dubnem zavítali do pařížské nemocnice Pitié-Salpêtrière, tvořili pravidelní kuřáci.

Poměr kuřáků k nekuřákům se podle údajů amerických, čínských a dalších francouzských nemocnic lišil. Všechny však ukázaly, že pravidelných kuřáků, jejichž průběh nemoci vyžadoval nemocniční péči, bylo jen velmi málo. Autoři studie píší, že u kuřáků je „podstatně nižší pravděpodobnost“ závažného průběhu SARS-CoV-2, viru způsobujícího nemoc covid-19. Dodávají, že medicína se s takovýmto výsledkem setkává jen výjimečně.

Kuřáci nejsou v žádném případě chráněni před nákazou SARS-CoV-2. Naopak k ní mohou být podstatně náchylnější, protože nejprve s cigaretou manipulují a poté z ní potahují – k přenosu totiž obvykle dochází přes slizniční membrány v ústech. Nicméně se zdá, že je u nakažených kuřáků nižší pravděpodobnost výskytu symptomů, případně se u nich příznaky projeví, ale v porovnání s nekuřáky jsou výrazně mírnější. To znamená, že kuřáci spíše zůstanou doma a neproniknou do nemocničních statistik.

To naznačuje, že nějaká složka tabákového kouře má ochranný efekt. S největší pravděpodobností to bude samotný nikotin. Zpráva o této hypotéze se rozšířila rychlostí blesku. Skokově vzrostl zájem o výtažky nikotinu, které v té či oné formě užívá celá řada kuřáků, kteří se snaží se zlozvykem skoncovat, a francouzský ministr zdravotnictví musel 24. dubna pozastavit jejich internetový prodej. Nákupy v lékárnách byly omezeny na měsíční zásobu.

S podporou ministerstva zdravotnictví se organizace stojící za studií z Pitié-Salpêtrière, mezi něž patří i Pasteurův ústav a Sorbonna, chystají začít s testováním. V plánu je nabízet nikotinové náplasti pacientům nakaženým covidem-19, zdravotníkům, hasičům a dalším pracovníkům v první linii i běžným obyvatelům. Jejich stav se potom porovná s kontrolní skupinou, jíž bude podáno placebo.

Nepředpokládá se, že by nikotin zaútočil na SARS-CoV-2 přímo. Může však sehrát nepřímou úlohu, kvůli vazbě na membránový protein ACE2, ke kterému se virus připojuje, aby získal přístup k buňce. Někteří výzkumníci se domnívají, že se k ACE2 připojuje také nikotin, a proto je pak pro virus těžší udělat to samé. Nikotin může zároveň tišit zánět způsobený infekcí, tuto hypotézu podporuje jeho použití při léčbě chronických zánětů střev.

Francouzská studie, která by měla být zahájena za tři týdny, by mohla přinést nové závěry o dalších případných léčebných účincích nikotinu. Ti, u nichž má covid-19 nejzávažnější průběh, bývají obvykle oběťmi hyperaktivní imunitní reakce nazývané cytokinová bouře. Cytokiny představují skupinu signálních molekul. Některé mají za úkol přivolávat na místo infekce bílé krvinky. Pokud však krvinek dorazí příliš mnoho najednou, mohou nakonec zaútočit na tkáň vlastního těla. Molekulární biolog Jason Sheltzer z Laboratoře Cold Spring Harbor ve státě New York, jenž se touto problematikou zabývá, se domnívá, že je možné, že pokud do tohoto procesu vstoupí nikotin, může zmenšovat případné škody.

Protikuřácké kampaně usilovně zdůrazňují, že nic z toho neznamená, že byste se neměli snažit přestat s kouřením. Pokud se pár šťastným kuřákům podařilo vyhnout nejhorším následkům covidu-19, nelze tvrdit, že jejich chování bylo součástí nějakého dobře promyšleného plánu. Zároveň to však není důvod, abychom se tvářili, že pozorování, jako ta ze Pitié-Salpêtrière, nejsou relevantní, a dál je nesledovali.

Pokud nás nikotin, nebo nějaká jiná chemická látka obsažená v tabákovém kouři dovede k léku, bude zbytek lidstva vděčný za existenci kuřáků, z nichž se čirou náhodou stali pokusní králíci v obřím epidemiologickém experimentu.

© 2020 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.