CTP dostaví průmyslový areál v Hradci Králové. Nájemci se mohou stěhovat na jaře

Evropský průmyslový developer CTP získal všechna potřebná povolení pro dostavbu dvou průmyslových hal na okraji Hradce Králové. Jejich stavba tak může opět začít v listopadu.

CTP dostaví průmyslový areál v Hradci Králové. Nájemci se mohou stěhovat na jaře
CTP Park v Hradci Králové | foto CTP

Nové prostory o celkové velikosti téměř 13 tisíc metrů čtverečních budou dokončeny v první polovině příštího roku, aby se do nich mohli na jaře stěhovat první nájemci. 

„Pro získání všech potřebných povolení v co nejkratším možném čase jsme v minulých letech dělali maximum a stejně tak oceňujeme opravdu intenzivní úsilí a korektní přístup všech dotčených stran. Vítáme proto, že je již vše připraveno tento projekt dokončit a věříme, že vznik moderního, sofistikovaného areálu bude přínosem pro celou lokalitu, a to i z hlediska vzniku nových pracovních míst,“ komentoval posun v dostavbě parku David Chládek, ředitel CTP pro Českou republiku. 

Další krok k dokončení průmyslového parku vítají také zástupci města Hradec Králové. „Velmi vítám pozitivní posun v záležitosti hal CTP, které budou dostavěny v Hradci Králové. Tento problém jsme zdědili po minulém vedení města, které odmítalo s firmou CTP nadále jednat. Naštěstí se po intenzivním jednání se zastupitelskými kluby podařilo části nového vedení města společně s několika opozičními zastupiteli prosadit realistické řešení, tedy umožnit firmě CTP pokračovat v jejím záměru,“ řekl primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek a dodal: „Pro naše město to znamená, že dojde k přeměně neestetického staveniště na moderní industriální park a zároveň se zvýší nabídka pracovních míst pro obyvatele Hradce Králové a okolí. Přínosné to jistě bude i pro podnikatele. Považuji to za vítězství realistického pohledu na vzniklý spor, který bez našeho pozitivního přístupu neměl dobré řešení.“

CTP projekt začalo stavět na podzim roku 2014, následně byla jeho realizace kvůli sporu s úřady na pět let pozastavena. Po vzájemné dohodě se zástupci města Hradec Králové, že dojde k dokončení stavby, ale pozbyla platnost některá povolení, která bylo třeba znovu obnovit. Podle CTP je kondice obou objektů i po zhruba šesti letech v dobrém stavu. 

„Se stavbou začneme prakticky ihned. U první haly nás čekají skutečně jen drobné opravy a dokončení izolace, v druhém případě mluvíme vlastně spíše o rozestavěném skeletu. Takže už se těšíme, až tato smutně vyhlížející torza proměníme v úplně nový a upravený areál, pro nás již typicky obohacený o spoustu zeleně, cyklostezky a další prvky podporující udržitelný příštup k okolí,“ popsal Chládek s tím, že součástí dostavby bude zároveň i realizace světelné křižovatky.

CTP, které svůj obchodní model dlouhodobě staví na trvalé udržitelnosti, zde chce využít všechny nejmodernější technologie a konstrukční řešení. Samozřejmostí budou opatření sloužící pro zadržení dešťových vod v území či využívání šedých vod pro jejich opětovné použití. Úspory pitné vody zajistí také šetrné baterie nebo bezvodé pisoáry. Nebude chybět ani kvalitní, a přitom energeticky úsporné chytré LED osvětlení. Při výstavbě bude kladen důraz také na vliv budov na životní prostředí, a to jak při výstavbě, tak při následném provozu. Veškeré své budovy CTP certifikuje v rámci prestižního environmentálního systému BREEAM.