Čtenářsky negramotní Češi

Patnáctiletí Češi mají problémy se základní čtenářskou gramotností

Čtenářsky negramotní Češi
ilustrační foto | Shutterstock.com

Ukázalo to pravidelné mezinárodní srovnání PISA Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle srovnání se děti neorientují v textu a nedokážou si ho správně vyložit. Velké problémy mají i s texty médií. Podle komentáře České školní inspekce jen zhruba 31 procent patnáctiletých žáků dokáže rozlišit fakta od názorů autora předloženého textu.

Průměr zemí OECD je přitom 47 procent, což nás ve srovnání řadí na čtvrté místo od konce mezi 37 členskými státy. Obecně ve srovnání čtenářské gramotnosti dopadly lépe dívky než chlapci. OECD Českou republiku upozorňuje na obzvláště špatnou čtenářskou gramotnost u žáků nematuritních oborů středních odborných škol.