Co udělají Rusové s tou svojí ropou?

Embargo Rusko letos nezabolí, protože snížení objemu těžby a exportu vykompenzují vyšší ceny.

Co udělají Rusové s tou svojí ropou?
ilustrační foto | Shutterstock.com

Naivní je ten, kdo se domnívá, že Rusko v případě embarga na dovoz ruské ropy tankery do EU nebude schopno svou ropu udat jinde. Jeden by si řekl, že když podle americké Energy Information Administration (EIA) připadlo na evropské členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 49 procent ruského vývozu surové ropy a kondenzátu, bude embargo hodně bolet a Rusko přijde o jeden z rozhodujících zdrojů svých rozpočtových příjmů. To je ovšem docela mylné očekávání, bohužel.

V případě zemního plynu platí pro Rusko a EU v podstatě oboustranné smrtící objetí, kdy se ani jedna ze svářících se stran bez masivních investic do alternativních dopravních cest a překladišť nemůže bez té druhé obejít. Co se ale týče ropy, tak tvrdé omezení jako u plynu zdaleka neplatí. U plynu je při velmi nedostatečné kapacitě plynovodů a terminálů na zkapalněný plyn (LNG) ztráta odbytu v Evropě (75 procent) po odečtení maximální kapacity faktickou ztrátou zákazníka.

Profit z vysokých cen

Než vstoupí embargo v platnost, potrvá to půl roku, u ropných produktů osm měsíců. Jako adaptace je to nezbytné (totéž platí pro výjimky pro středoevropské ekonomiky, které mají delší přechodné období u suroviny dodávané ropovody), ale zároveň to dává Rusku možnost v mezidobí profitovat z vysokých cen a dojednávat nové kontrakty. V letošním roce už Rusko a jeho rozpočet nezabolí, protože snížení objemu těžby a exportu vykompenzují vyšší ceny.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit